• AGROCAL HOLCIM

AGROCAL HOLCIM

Šifra artikla: 200052
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

Holcim Agrocal Ca Mg linija
Kemijski sastav:
CaCO3 min 51 %

CaO min 28 %

MgCO3 min 38,8 %

MgO min 18,5 %

SiO2 max 1 %

Al2O3 max 1 %

Fe2O3 max 0,1 %Fizikalna svojstva:

Granulometrijski sastav: 0 - 2 mm
pH: 7,5 – 10,5
Vlaga: max 0,5Proizvodi su odobreni od strane EASY-CERT-a na temelju Uredbe (EU) br. 2018/848 sa izmjenama i dopunama i mogu se upotrebljavati u ekološkoj proizvodnji.
 

Ostale informacije