• APACHE 1L

APACHE 1L

Šifra artikla: 028488
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

APACHEL
Dolazi u pakiranju 100 ml,1l

Je insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu i povrćarstvu.

Naranča
(Citrus sinensis)
Karenca: 10 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
lisni miner agruma
(Phyllocnistis citrella)
Primjena: U količini 0,4-0,8 l/ha, uz utrošak vode 1000-2000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih simptoma na mladicama. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,4-0,8 l/ha, uz utrošak vode 1000-2000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana.

crveni pauk agruma
(Panonychus citri)
Primjena: U količini 0,4-0,8 l/ha, uz utrošak vode 1000-2000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana.

grinja pupova agruma
(Aceria scheldoni)
Primjena: U količini 0,4-0,8 l/ha, uz utrošak vode 1000-2000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,60-0,96 l/ha, uz utrošak vode 750-1200 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od kraja opadanja latica, kod pojave štetnika. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 15 dana.

crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U količini 0,60-0,96 l/ha, uz utrošak vode 750-1200 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od kraja opadanja latica, kod pojave štetnika. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 15 dana.

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,60-0,96 l/ha, uz utrošak vode 750-1200 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od kraja opadanja latica, kod pojave štetnika. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 15 dana.

crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U količini 0,60-0,96 l/ha, uz utrošak vode 750-1200 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od kraja opadanja latica, kod pojave štetnika. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 15 dana.

obična kruškina buha
(Cacopsylla pyri)
Primjena: U količini 0,375-1,2 l/ha, uz utrošak vode 750-1200 l/ha.

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 14 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,5-1,2 l/ha, uz utrošak vode 1000-1200 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od kraja opadanja latica, kod pojave štetnika.

crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U količini 0,5-1,2 l/ha, uz utrošak vode 1000-1200 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od kraja opadanja latica, kod pojave štetnika.

smeđi voćni pauk
(Bryobia rubrioculos)
Primjena: U količini 0,5-1,2 l/ha, uz utrošak vode 1000-1200 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od kraja opadanja latica, kod pojave štetnika.

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 10 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,25-1,0 l/ha, uz utrošak vode 500-1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje kod pojave štetnika, te se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje.

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 10 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,5-1,2 l/ha, uz utrošak vode 1000-1200 l/ha. Sredstvo se primjenjuje kod pojave štetnika, te se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje.

Rajčica (na otvorenom)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

mekokožna grinja
(Polyphagotarsonemus latus (BANKS))
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja kod muha.

Rajčica (u zaštićenom prostoru)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja

mekokožna grinja
(Polyphagotarsonemus latus (BANKS))
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja

hrđasta grinja rajčice
(Aculops lycopersici)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja.

Patlidžan (na otvorenom)
(Solanum melongena)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-0,8 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

Patlidžan (u zaštićenom prostoru)
(Solanum melongena)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-0,8 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

Dinja (na otvorenom)
(Cucumis melo)
Karenca: 5 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja kod muha.

Dinja (u zaštićenom prostoru)
(Cucumis melo)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja kod muha.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

Lubenica (na otvorenom)
(Citrullus lanatus)
Karenca: 5 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja.

Lubenica (u zaštićenom prostoru)
(Citrullus lanatus)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

Tikva (na otvorenom prostoru)
(Cucurbita pepo var. melopepo)
Karenca: 5 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja.

Tikva (u zaštićenom prostoru)
(Cucurbita pepo var. melopepo)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

Krastavac (u zaštićenom prostoru)
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: u količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja.

Krastavac za preradu (kornišon) u zaštićenom prostoru
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: u količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja.

Tikvica (u zaštićenom prostoru)
(Cucurbita pepo L. var. giromontiina)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: u količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja.

Jagoda (u zaštićenom prostoru)
(Fragaria x ananassa)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja.

jagodine grinje
(Tarsonemus pallidus)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

Salata (na otvorenom)
(Lactuca sativa)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

mekokožna grinja
(Polyphagotarsonemus latus (BANKS))
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija grinja.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,15-1,0 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 7 dana. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja.
 

Ostale informacije