• AS HIBRIDI-54 25MK+FORCE

AS HIBRIDI-54 25MK+FORCE

Šifra artikla: 021004
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

FAO 450
OPIS HIBRIDA
Srednje rani hibrid jakog korijena, sa brzim početnim rastom, elastičnim stablom tolerantnim na lom i polijeganje.
Klipovi ujednačeni, uvijek ispunjeni do vrha, dužine oko 22 cm sa 16-18 redova srednje krupnog crvenkastožutog zrna.
KLip veoma tanak, vrlo visok randman zrna u žetvi.
Nema jalovih biljaka.
PREPORUKA
Namijenjen za intenzivnu proizvodnju suhog zrna na kvalitetnim ravničarskim parcelama sa dobrom agrotehnikom.
U dobrim proizvodnim uvjetima sijati gušće, a u lošijim rjeđe.
PREPORUČENI SKLOP
Preporučena gustoća uzgoja u lošijim uvjetima je od 60.000 do 64.000 biljaka/ha, u optimalnim uvjetima od 65.000 do 69.000 biljaka/ha, a u uvjetima navodnjavanja od 70.000 do 75.000 biljaka/ha.
 

Ostale informacije