• AXIAL 50 EC 1/1

AXIAL 50 EC 1/1

Šifra artikla: 000931
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

AXIAL 50 EC 1/1

HERBICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA
Authorisation Number: UP/I-320-20/06-01/141
Sastav: 50 g/lPinoksaden
Kemijska skupina
ACCase inhibitori
Grupa: Grupa A
Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)
Način djelovanja: Kontaktno, sistemično, kurativno
Axial 50 EC je herbicid za suzbijanje širokog spektra uskolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu.

Axial 50 EC je selektivni kontaktno sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova – trava: obične slakoperke (Apera spica venti), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i divlje zobi (Avena sp.) u ozimoj pšenici i ozimom ječmu. Djelatna tvar pinoksaden se adsorbira u biljke preko lista, a zatim se prenosi do meristemskog staničja. Specifična formulacija pripravka Axial 50 EC sa ugrađenim ovlaživačem jamči kvalitetno upijanje i siguran učinak. Nakon aplikacije, korovi prestaju rasti, a listovi poprimaju ljubičastu nijansu. 20 dana nakon aplikacije korov se u potpunosti osuši. Umjereno vlažni vremenski uvjeti pospješuju učinak djelatne tvari. S obzirom da djeluje isključivo preko lista, vlaga u tlu ima minimalan utjecaj na djelotvornost ovog herbicida.

Axial 50 EC je selektivni kontaktno sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova – trava:

- obične slakoperke (Apera spica-venti), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i divlje zobi (Avena sp.) u ozimoj pšenici i ozimom ječmu, od dva lista do najkasnije pojave zastavica (od fenofaze 12 do 39 BBCH/ZCK skale), primjenom u količini sredstva od 0,6-0,8 l/ha u 150-400 l vode/ha (60-80 ml sredstva u 15-40 l vode na 1000 m2) ovisno od gustoće usjeva, kada korovi imaju tri lista pa do prvog koljenca.

KARENCA: U ozimoj pšenici i ozimom ječmu osigurana je dopuštenim vremenom primjene.
 

Ostale informacije