• BIOGRENA 25 KG

BIOGRENA 25 KG

Šifra artikla: 009641
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

BIOGRENA 25 KG


Visoko kvalitetno organsko gnojivo koje sadrži sva osnovna hranjiva neophodna za život biljaka i mikroorganizama koji biološki aktiviraju tlo.
Prednosti:
Sadrži sva osnovna i mikrohranjiva, huminske i fulvinske kiseline te 22 milijarde mikroorganizama na gram
Ne sadrži klice bolesti, biljnih štetnika ni sjeme korova. Visoko kvalitetna organska hrana termički je obrađena i peletirana
Sadrži čak 40% organske tvari, što povećava biološku aktivnost tla potrebnu za kvalitetan i stabilan urod
Sadrži puno huminskih kiselina, 5-10%, za brži rast i bolju otpornost biljaka
Gnojivo u obliku mikropeleta se lakše rasipa, a pelete se jednakomjernije razgrađuju u zemlji.


Opis:
Biogrena je gnojivo potpuno prirodnog porijekla. Obogaćuje tlo organskim tvarima i ubrzava nastajanje humusa kao osnovnog čimbenika rodnosti. Zbog izrazito visoke mikrobiološke aktivnosti utječe na život u tlu, revitalizira ga i uspostavlja biološku ravnotežu te omogućava oslobađanje u zemlji pohranjenih hranjiva. Biogrena je potpuno homogeno gnojivo koje ima stabilnu kvalitetu.

Pakiranje:
10 kg i 25 kg

Uporaba organskog gnojiva Biogrena:
Biogrena se može upotrebljavati na svim vrstama zemljišta i za gnojenje svih vrsta biljaka. Koristiti je možemo tijekom čitave godine. Biogrenu rastresemo po zemljištu i plitko je ukopamo. Na 100 m2 upotrijebimo 20 kg Biogrene. Kod gnojenja dvaput godišnje, na proljeće i ujesen, za jedno gnojenje upotrijebimo pola količine gnojiva (10 kg na proljeće i 10 kg ujesen).

Istraživanja učinkovitosti Biogrene i usporedba s drugim gnojivima:
Dugogodišnja istraživanja učinkovitosti Biogrene su pokazala iznenađujuće rezultate kod više vrsta biljaka. Ovom ćemo prilikom analizirati učinkovitost gnojenja Biogrenom na rajčici, kupusu, špinatu i breskvama.

Organska gnojidba sa Biogrenom

Kao što je vidljivo iz grafikona, prinos je kod svih kultura bio puno veći prilikom gnojenja Biogrenom u odnosu na gnojenje nekim drugim gnojivima. Kod rajčice se prinos povećao za 21,7 %, kod kupusa za 30 %, kod špinata za 80,2 % i kod bresaka za 46 %.

Naši su pokusi također pokazali dobre rezultate u vezi kvalitete, izgleda kao i bržeg dozrijevanja biljaka. Kod rajčice je dozrijevanje uranilo za 3-5 dana, a kod kupusa čak 8 dana.

Prilikom gnojenja Biogrenom na lišću breskve je bilo znatno manje kloroze (32 %). Berba bresaka je pomaknuta za čak 7 dana ranije, a urod je bio puno kvalitetniji.

Iz svih ovih podataka možemo zaključiti da upotrebom Biogrene možemo znatno povećati urod i njegovu kvalitetu te pozitivno utjecati na neke fiziološke smetnje kod biljaka.

S aspekta prinosa i vremena berbe nam upotreba Biogrene znatno poboljšava i financijski učinak proizvodnje tih kultura
 

Ostale informacije