• COSAVET DF

COSAVET DF

Šifra artikla: 000663
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

COSAVET DF
Dolazi u pakiranju 1kg

Kontaktno preventivni fungicid, sa popratnim akaricidnim djelovanjem na grinje šiškarice (Eryophiidae).

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana, za mješavine s ditiokarbamatnim fungicidima: 56 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: 300 g u 100 l vode za preventivnu primjenu i 0,3-0,5 %(30-50 g u 10 l vode za primjenu u vrijeme prve pojave bolesti. Izbjegavati primjenu u punoj cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Za zadnje tretiranje u vinogradarstvu ne treba ga miješati sa ditiokarbamatnim fungicidima jer im značajno povisuje perzistentvost. Sumpor na grožđu u koncentracijama ispod 5ppm nije više uzročnik sulfidičnog mirisa vina, a ta koncentracija je osigurana 35 dana iza tretiranja (značajno za vinske sorte).

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 14 dana
pepelnica
(Podosphaera leucotricha)
Primjena: U koncentraciji 0,5-0,6% (500-600 g u 100 l vode) primjenom prije cvjetanja i u koncentraciji 0,3-0,5% (30-50 g u 10 l vode) primjenom poslije cvatnje jabuka.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Ne koristiti ga na jabukama sorte Cox-orange, Ontario i Berlepsh.

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 14 dana
pepelnica
(Sphaerotheca pannosa)
Primjena: U koncentraciji 0,5-0,6 % (500-600 g u 100 l vode), primjenom prije cvjetanja breskve i u koncentraciji 0,3-0,4% (300-400 g u 100 l vode) poslije cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Izbjegavati primjenu u punoj cvatnji.

Hmelj
(Humulus lupulus)
Karenca: 7 dana
pepelnica
(Sphaerotheca humuli)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 400 g u 100 l vode.

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 7 dana
pepelnica
(Erysiphe cichoracearum)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 30-40 g u 10 l vode.

Grašak
(Pisum sativum)
Karenca: 7 dana
pepelnica
(Erysiphe pisi)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 30-40 g u 10 l vode.

Ruža
(Rosa sp.)
Karenca: Nije primjenjivo
pepelnica
(Sphaerotheca pannosa)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 35 g u 10 l vode. Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu.

Povrtlarske kulture
Karenca: 14 dana
pepelnice
(Oidium spp.)
Primjena: U koncentraciji od 0,3-0,4% (30-40 g u 10 l vode).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Begonija
(Begonia spec.)
Karenca: Nije primjenjivo.
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: U koncentraciji od 0,2% (20 g u 10 l vode). Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Cinerarija
(Cineraria spp.)
Karenca: Nije primjenjivo.
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: U koncentraciji od 0,2% (20 g u 10 l vode). Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Krizantema
(Chrysanthemum spec.)
Karenca: Nije primjenjivo.
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: U koncentraciji od 0,2% (20 g u 10 l vode). Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Hortenzija
(Hortensia sp.)
Karenca: Nije primjenjivo.
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: U koncentraciji od 0,2% (20 g u 10 l vode). Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Lijeska
(Corylus avellana)
Karenca: 5 dana
pepelnice
(Phyllactinia spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,2 % (200 g na 100 l vode) za primjenu od kraja ljeta i tijekom jeseni.

Badem (Bajam)
(Amygdalus communis)
Karenca: 5 dana
pepelnice
(Phyllactinia spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,2 % (200 g na 100 l vode) za primjenu od kraja ljeta i tijekom jeseni.

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 5 dana
pepelnica
(Podosphaera leucotricha)
Primjena: Za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primjenjuje se u koncentraciji 0,3-0,4 % (300-400 g na 100 l vode) prije cvatnje ili 0,25-0,3 % (250-300 g na 100 l vode) nakon cvatnje. Napomena: Može štetiti sljedećim sortama kruške: BuonaLuisa d'Avranches, Pariška grofica, Kaiser, Olivier de Ser, William, DecanadelComizio
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Trešnja
(Prunus avium)
Karenca: 5 dana
pepelnica
(Podosphaera clandestina)
Primjena: U koncentraciji 0,2% (200g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Može se primijeniti od razdvajanja ljuske do razvoja mladog ploda.

Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 5 dana
pepelnica
(Podosphaera clandestina)
Primjena: U koncentraciji 0,2% (200g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Može se primijeniti od razdvajanja ljuske do razvoja mladog ploda.

Maslina
(Olea europaea ssp. europaea)
Karenca: 5 dana
pepelnice
(Leveillula spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,2 % (200 g na 100 l vode) kod pojave prvih simptoma infekcije.

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: nije primjenjivo
pepelnica
(Erysiphe cichoracearum)
Primjena: U količini 2-3 kg/ha. Tretirati kada biljke dosegnu visinu od oko 1 m.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 5 dana
pepelnice
(Erysiphe spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,15 % (150 g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti.

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 5 dana
pepelnica
(Erysiphe betae)
Primjena: U količini 4-6 kg/ha kod pojave prvih simptoma infekcije.

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: 5 dana
pepelnice
(Erysiphe spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,2 % (200 g na 100 l vode) kod pojave prvih simptoma infekcije.

Soja
(Glycine max)
Karenca: 5 dana
pepelnice
(Microsphaera spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,2 % (200g na 100 l vode) kod pojave prvih simptoma infekcije.

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 5 dana
pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: U količini 4-6 kg/ha kod pojave prvih simptoma infekcije od početka busanja do početka klasanja.

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 5 dana
pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: U količini 4-6 kg/ha kod pojave prvih simptoma infekcije od početka busanja do početka klasanja.

Šumarstvo
Karenca: nije primjenjivo
pepelnice
(Oidium spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,2-0,3 % ( 200-300 g na 100 l vode).

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:
Jagoda
(Fragaria x ananassa)
Karenca: 21 dan
pepelnica
(Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)
Primjena: U koncentraciji 0,2 % (200g na 100 l vode) kod pojave prvih simptoma infekcije
Ogrozd
(Ribes uva-crispa)
Karenca: 21 dan
pepelnica
(Podosphaera mors-uvae sin. Sphaerotheca mors-uvae)
Primjena: Primijeniti se može sve do faze rasta boba uključujući i tu fazu. Primijeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti. Mogučnost fitotoksičnog djelovanja na kulturu ako se primjeni na temp iznad 28°C. Djelovanje sredstva je oslabljeno pri temp ispod 16°C.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Ribiz
(Ribes sp.)
Karenca: 21 dan
pepelnica
(Podosphaera mors-uvae sin. Sphaerotheca mors-uvae)
Primjena: Primijeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti. Primjenjuje se u vremenskom razmaku od 14 dana. Mogučnosti fitotoksičnog djelovanja na kulturu ako se primjeni na temp iznad 28°C. Djelovanje sredstva je oslabljeno pri temp ispod 16°C. Izbjegavati primjenu u punoj cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Agrumi
(Citrus (Citrus sinensis, Citrus reticulata var. deliciosa, Citrus limonium, Citrus clementine, Citurs aurantifolia, Citrus aurantium var.bergamot, Citrus medica ili Citrus cedra, Citrus x paradisi, Citrus maxima, Citrus tangerina, Citrus myrtifolia, Citrus aurantium))
Karenca: 5 dana
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2 % (200g u 100 l vode za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Karenca je 5 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene.
pepelnice
(Oidium spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,2 % (200 g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dunja
(Cydonia oblonga)
Karenca: 5 dana
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2 %, (200g u 100 l vode), za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Karenca je 5 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene
pepelnica
(Podosphaera leucotricha)
Primjena: Za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primjenjuje se u koncentraciji 0,3-0,4 % (300-400 g na 100 l vode) prije cvatnje ili 0,25-0,3 % (250-300 g na 100 l vode) nakon cvatnje.
Mušmula
(Mespilus germanica)
Karenca: 5 dana
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2 %, (200g u 100 l vode), za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Karenca je 5 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene
pepelnica
(Podosphaera leucotricha)
Primjena: Za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primjenjuje se u koncentraciji 0,3-0,4 % (300-400 g na 100 l vode) prije cvatnje ili 0,25-0,3 % (250-300 g na 100 l vode) nakon cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Nektarina
(Prunus persica var. nectarine)
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2 %, (200g u 100 l vode), za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primijeniti prije cvatnje ili nakon cvatnje do stadija razvoja mladog ploda. Karenca je 5 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene
pepelnica
(Podosphaera clandestina)
Primjena: u koncentraciji 0,2% (200g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Može se primijeniti od razdvajanja ljuske do razvoja mladog ploda.
Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: 5 dana
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2 %, (200g u 100 l vode), za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primijeniti prije cvatnje ili nakon cvatnje do stadija razvoja mladog ploda. Karenca je 5 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene.
pepelnica
(Podosphaera clandestina)
Primjena: U koncentraciji 0,2% (200g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Može se primijeniti od razdvajanja ljuske do razvoja mladog ploda.
Lijeska
(Corylus avellana)
Karenca: 5 dana
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2 % (200g u 100 l vode). Može se primijeniti od kraja ljeta te tijekom cijele jeseni. Karenca je 5 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene
Badem (Bajam)
(Amygdalus communis)
Karenca: 5 dana
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2 % (200g u 100 l vode). Može se primijeniti od kraja ljeta te tijekom cijele jeseni. Karenca je 5 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene
Šumski rasadnik
Karenca: nije primjenjiva
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2-0,3 % (200g- 300g u 100 l vode) za preventivnu primjenu. Karenca nije primjenjiva
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

 

Ostale informacije