• DEKALB-4943 50MK

DEKALB-4943 50MK

Šifra artikla: 025663
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

Stabilan, izrazito tolerantan na sušne i stresne uvjete proizvodnje. Ima visok potencijal prinosa i raniju oplodnju. Hibrid koji će i sa manjim ulaganjima u proizvodnji dati dobar rezultat. Fleksibilan hibrid, može nadoknaditi gubitak sklopa sa povećanjem klipa. Dobar početni porast sa velikom lisnom masom. Tolerantan na razne uvjete proizvodnje. Dobar korijenov sustav. Preporučeni sklop 75.000 zrna/ha u sjetvi, sklop u berbi treba biti od 68.000 do 75.000 biljaka jer tada može dati maksimalan prinos. DKC4943 je preporuka za parcele sa lošijim zemljištem. Srednje visok hibrid, a čvrsta stabljika omogućuje mu stabilnost u vrijeme žetve (bez gubitka prinosa uslijed polijeganja). Klip je nabijen sa krupnim zrnom.
 

Ostale informacije