• DIFCOR

DIFCOR

Šifra artikla: 012944
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

DIFCOR
Dolazi u pakiranju 50ml,1l

Sistemični fungicid.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 35 dana
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: U koncentraciji od 0,013% (13 ml sredstva u 100 L vode) prije pojave prvih simptoma bolesti i 0,015% (15 ml sredstva u 100 L vode) za kurativnu zaštitu. Kurativna zaštita se preporučuje koristiti samo ako postoji praćenje antifuzikladijskom prognoznom službom. Sredstvo se ne preporučuje koristiti za eradikativnu zaštitu. Preporučuje se primjena u kombinacijama sa protektivnim fungicidom kako bi se spriječila pojava rezistentnosti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

pepelnica
(Podosphaera leucotricha)
Primjena: Primjenjuje se u koncentraciji od 0,013% (13 ml sredstva u 100 L vode).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 30 dana
krastavost
(Venturia sp.)
Primjena: U koncentraciji 0,015% (15 ml na 100 L vode) kod pojave prvih simptoma bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Dunja
(Cydonia oblonga)
Karenca: 30 dana
krastavost
(Venturia sp.)
Primjena: U koncentraciji 0,015% (15 ml na 100 L vode) kod pojave prvih simptoma bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 14 dana
palež cvjeta i mladica
(Monilinia spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,02% (20 ml na 100 L vode) na početku cvatnje, kada je 20% cvjetova otvoreno.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Smije se upotrijebiti u istom nasadu u razmacima od 7-10 dana.

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 14 dana
kovrčavost
(Taphrina deformans)
Primjena: U koncentraciji 0,02-0,03% (20-30 ml na 100 l vode). Za suzbijanje kovrčavosti lista tretirati 2 puta od nastanka lista.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

trulež plodova
(Monilinia fructigena)
Primjena: U koncentraciji 0,02-0,03% (20-30 ml na 100 l vode). Za suzbijanje truleži plodova tretirati 1-2 puta prije berbe.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: 14 dana
pepelnica
(Podosphaera tridactyla)
Primjena: U koncentraciji 0,02% (20 ml na 100 L vode). Za suzbijanje pepelnice primjenjuje se kada se stvore povoljni uvjeti za razvoj bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

palež cvjeta i mladica
(Monilinia spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,02% (20 ml na 100 l vode). Za suzbijanje paleži cvijeta i grana primjenjuje se na početku cvatnje, kada je 20 % cvjetova otvoreno.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
crna trulež
(Guignardia bidwellii)
Primjena: U količini 0,12 L/ha (12 ml na 1000 m2) kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: U količini 0,12 l/ha (12 ml na 1000 m2) kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

crvena palež
(Pseudopeziza tracheiphila)
Primjena: U količini 0,12 L/ha (12 ml na 1000 m2) kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 7 dana
koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, 3 puta u razmaku 7-14 dana, ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

baršunasta plijesan
(Cladosporium fulvum)
Primjena: Za suzbijanje plijesni rajčice tretiranje treba provoditi 3 puta u razmacima od 10 dana u količini 0,5 L/ha (50 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

siva pjegavost
(Septoria lycopersici)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, 3 puta u razmaku 7-14 dana, ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, 3 puta u razmaku 7-14 dana, ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

pepelnica
(Leveillula taurica)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, 3 puta u razmaku 7-14 dana, ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 4 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

pjegavosti
(Septoria spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 4 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 4 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

pepelnice
(Erysiphe spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 4 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Celer
(Apium graveolens)
Karenca: 14 dan
koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 3 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

pjegavosti
(Septoria spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 3 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 3 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

pepelnice
(Erysiphe spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 3 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Mrkva
(Daucus carota var. sativa)
Karenca: 14 dana
koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 3 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

pjegavosti
(Septoria spp.)
Primjena: U količini 0,5 l/ha, preventivo 3 puta, u razmaku 7-14 dan ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 3 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

pepelnice
(Erysiphe spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 3 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Cvjetača
(Brassica oleracea var. botrytis)
Karenca: 14 dana
koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 3 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

pjegavosti
(Septoria spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 3 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 3 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

pepelnice
(Erysiphe spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha, preventivo 3 puta, u razmaku 7-14 dana ovisno o raširenosti infekcije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: U količini 0,5 L/ha (50 ml na 1000 m2). Preventivno tretirati 2 puta u razmaku 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

pepelnica
(Erysiphe cichoracearum)
Primjena: U količini 0,5 L/ha (50 ml na 1000 m2). Preventivno tretirati 2 puta u razmaku 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Salata
(Lactuca sativa)
Karenca: 14 dana
koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: U količini 0,5 L/ha (50 ml na 1000 m2). Preventivno tretirati 2 puta u razmaku 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Češnjak
(Allium sativum)
Karenca: 14 dana
koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: U količini 0,5 L/ha (50 ml na 1000 m2) kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti. Primjenu ponavljati u razmaku 7-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha (50 ml na 1000 m2) kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti. Primjenu ponavljati u razmaku 7-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Kupus
(Brassica oleracca var. capitata)
Karenca: 21 dan
koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
Primjena: U količini 0,5 L/ha (50 ml na 1000 m2) kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

prstenasta pjegavost
(Mycosphaerella brassicicola)
Primjena: U količini 0,5 L/ha (50 ml na 1000 m2) kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 21 dan
pjegavost lista
(Cercospora beticola)
Primjena: U količini 0,3 L/ha počevši od pojave prvih pjega. Može se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima od 15-20 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Ruža
(Rosa sp.)
Karenca: Nije primjenjivo.
hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,01% (10 ml na 100 l vode) kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti. Tretiranje treba ponavljati u razmaku 5-8 dana (u staklenicima) ili 14-21 dan na otvorenom.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

zvjezdasta plijesan
(Marssonina rosae)
Primjena: U koncentraciji 0,01% (10 ml na 100 l vode) kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti. Tretiranje treba ponavljati u razmaku 5-8 dana (u staklenicima) ili 14-21 dan na otvorenom.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

pepelnica
(Sphaerotheca pannosa)
Primjena: U koncentraciji 0,01% (10 ml na 100 l vode) kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti. Tretiranje treba ponavljati u razmaku 5-8 dana (u staklenicima) ili 14-21 dan na otvorenom.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Karanfil
(Dianthus caryophyllus)
Karenca: Nije primjenjivo.
hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,03 – 0,05% (30-50 ml na 100 L vode) kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

 

Ostale informacije