• FERTINA CA RAJČICA I PAPRIKA 1/1

FERTINA CA RAJČICA I PAPRIKA 1/1

Šifra artikla: 000591
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

Fertina Ca za rajčice i papriku
je jednostavno tekuće gnojivo sa sekundarnim hranjivom. Uporablja se za ishranu povrtlarskih kultura.
Kemijski sastav i koncentracija:
vodena otopina kalcijevog nitrata [Ca(NO3)2], sadrži dušik N i kalcij N(Ca) 8(12).
 

Ostale informacije