• FLORINI I FERTINE

FLORINI I FERTINE

Šifra artikla: 100020
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

FLORINI
Florin 2 NPK 15-15-15
Florin 4 NPK (SO3) 7-14-21 (26)
Florin 6 KAN N (MgO) 27 (4,8) granulirani
Florin 7 UREA N 46
Florini su granulirana mineralna gnojiva u malom pakiranju,
u vrećama mase 2, 3, 8 i 10 kg.
Namijenjena su gnojidbi povrća, cvijeća, travnjaka, voćnjaka i vinograda na malim površinama i okućnicama.
Primjereno pakiranje odgovara potrebama manjih površina i ručnoj
primjeni.
Florinima se osigurava pravilna ishrana osnovnim biljnim
hranivima za što bolje prinose i kakvoću uzgajanih biljaka.
Sadrže : dušik (N), fosfor (P2O5) i kalij (K2O) u odgovarajućem
odnosu i biljci pristupačnim oblicima.
Njihovom primjenom mogu se zadovoljiti potrebe biljaka u osnovnoj
i predsjetvenoj gnojidbi te u prihranjivanju.
Najbolje ih je nakon primjene unijeti u tlo kako ne bi došlo do
gubitka hraniva. Ako to nije moguće kod biljaka gustog sklopa kao
što su travnjaci, športski tereni ili žitarice, treba ih primijeniti prije
očekivane kiše.
Florin 2 i Florin 4 kompleksna su gnojiva za osnovnu i predsjetvenu
gnojidbu.
Florin 6 i Florin 7 su dušična gnojiva.
Florinom 6 se prihranjuje, a Florinom 7 predsjetveno gnoji i
prihranjuje.


FERTINE
Fertine su tekuća mineralna gnojiva koja sadrže makro, sekundarna i mikrohraniva.

Njihova namjena je dopunska ishrana bilja.

Uz osnovna makrohraniva dušik (N), fosfor (P2O5), kalij (K2O) sadrže i sekundarna te mikrohraniva potrebna za normalan rast i razvoj biljke.

To su hraniva kalcij (Ca), magnezij (Mg), bor (B), željezo (Fe), bakar (Cu), mangan (Mn) i cink (Zn).

Fertine se primjenjuju putem lista (folijarno), ali se mogu primjeniti i zalijevanjem tla ili kroz sustav za navodnjavanje.

Mogu se primjenjivati same ili zajedno sa sredstvima za zaštu bilja.
 

Ostale informacije