• HERKULES

HERKULES

Šifra artikla: 000712
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

HERKULES
Dolazi u pakiranju 200 ml, 1 l

Sistemični neselektivni herbicid - arboricid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, višegodišnjih zeljastih te drvenastih korova s dubokim korijenom u vinogradima, voćnjacima, šumskim nasadima, na strništima i nepoljoprivrednim površinama.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20-30 ml na 100 m^2 uz utrošak vode od 100-200 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji korovi
Primjena: Suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova ovisno od korovne vrste u količini: - 8-9 l/ha (80-90 ml na 100 m2) za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) kada korov dosegne visinu 15-20 cm; - 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2) za suzbijanje poljskog slaka (Convolvulus arvensis) U vrijeme cvatnje; - 6-7 l/ha (60-70 ml na 100 m2) za suzbijanje kupine (Rubus sp.) u rujnu i listopadu; - 4+1 l/ha u razdijeljenoj (split) primjeni (40+ 10 ml na 100 m ) za suzbijanje okruglog šilja (Cyperus rotundus) u vrijeme cvatnje; - 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2) za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u fazi metlicanja, poljskog osjaka (Cirsium arvense), kovrčave kiselice (Rumex crispus), tupolisne kiselice (Rumex obtusifolius) i divljeg pelina (Artemisia vulgaris) kada su korovi visine 40 cm, te maslačka (Taraxacum officinale); - 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2) za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada dostigne visinu 25-30 cm.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20-30 ml na 100 m^2 uz utrošak vode od 100-200 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji korovi
Primjena: Suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova ovisno od korovne vrste u količini: - 8-9 l/ha (80-90 ml na 100 m2) za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) kada korov dosegne visinu 15-20 cm; - 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2) za suzbijanje poljskog slaka (Convolvulus arvensis) U vrijeme cvatnje; - 6-7 l/ha (60-70 ml na 100 m2) za suzbijanje kupine (Rubus sp.) u rujnu i listopadu; - 4+1 l/ha u razdijeljenoj (split) primjeni (40+ 10 ml na 100 m ) za suzbijanje okruglog šilja (Cyperus rotundus) u vrijeme cvatnje; - 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2) za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u fazi metlicanja, poljskog osjaka (Cirsium arvense), kovrčave kiselice (Rumex crispus), tupolisne kiselice (Rumex obtusifolius) i divljeg pelina (Artemisia vulgaris) kada su korovi visine 40 cm, te maslačka (Taraxacum officinale); - 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2) za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada dostigne visinu 25-30 cm.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20-30 ml na 100 m^2 uz utrošak vode od 100-200 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji korovi
Primjena: Suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova ovisno od korovne vrste u količini: - 8-9 l/ha (80-90 ml na 100 m2) za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) kada korov dosegne visinu 15-20 cm; - 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2) za suzbijanje poljskog slaka (Convolvulus arvensis) U vrijeme cvatnje; - 6-7 l/ha (60-70 ml na 100 m2) za suzbijanje kupine (Rubus sp.) u rujnu i listopadu; - 4+1 l/ha u razdijeljenoj (split) primjeni (40+ 10 ml na 100 m ) za suzbijanje okruglog šilja (Cyperus rotundus) u vrijeme cvatnje; - 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2) za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u fazi metlicanja, poljskog osjaka (Cirsium arvense), kovrčave kiselice (Rumex crispus), tupolisne kiselice (Rumex obtusifolius) i divljeg pelina (Artemisia vulgaris) kada su korovi visine 40 cm, te maslačka (Taraxacum officinale); - 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2) za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada dostigne visinu 25-30 cm.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Višnja
(Prunus cerasus)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20-30 ml na 100 m^2 uz utrošak vode od 100-200 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji korovi
Primjena: Suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova ovisno od korovne vrste u količini: - 8-9 l/ha (80-90 ml na 100 m2) za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) kada korov dosegne visinu 15-20 cm; - 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2) za suzbijanje poljskog slaka (Convolvulus arvensis) U vrijeme cvatnje; - 6-7 l/ha (60-70 ml na 100 m2) za suzbijanje kupine (Rubus sp.) u rujnu i listopadu; - 4+1 l/ha u razdijeljenoj (split) primjeni (40+ 10 ml na 100 m ) za suzbijanje okruglog šilja (Cyperus rotundus) u vrijeme cvatnje; - 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2) za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u fazi metlicanja, poljskog osjaka (Cirsium arvense), kovrčave kiselice (Rumex crispus), tupolisne kiselice (Rumex obtusifolius) i divljeg pelina (Artemisia vulgaris) kada su korovi visine 40 cm, te maslačka (Taraxacum officinale); - 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2) za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada dostigne visinu 25-30 cm.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20-30 ml na 100 m^2 uz utrošak vode od 100-200 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji korovi
Primjena: Suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova ovisno od korovne vrste u količini: - 8-9 l/ha (80-90 ml na 100 m2) za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) kada korov dosegne visinu 15-20 cm; - 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2) za suzbijanje poljskog slaka (Convolvulus arvensis) U vrijeme cvatnje; - 6-7 l/ha (60-70 ml na 100 m2) za suzbijanje kupine (Rubus sp.) u rujnu i listopadu; - 4+1 l/ha u razdijeljenoj (split) primjeni (40+ 10 ml na 100 m ) za suzbijanje okruglog šilja (Cyperus rotundus) u vrijeme cvatnje; - 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2) za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u fazi metlicanja, poljskog osjaka (Cirsium arvense), kovrčave kiselice (Rumex crispus), tupolisne kiselice (Rumex obtusifolius) i divljeg pelina (Artemisia vulgaris) kada su korovi visine 40 cm, te maslačka (Taraxacum officinale); - 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2) za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada dostigne visinu 25-30 cm.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20-30 ml na 100 m^2 uz utrošak vode od 100-200 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji korovi
Primjena: Suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova ovisno od korovne vrste u količini: - 8-9 l/ha (80-90 ml na 100 m2) za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) kada korov dosegne visinu 15-20 cm; - 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2) za suzbijanje poljskog slaka (Convolvulus arvensis) U vrijeme cvatnje; - 6-7 l/ha (60-70 ml na 100 m2) za suzbijanje kupine (Rubus sp.) u rujnu i listopadu; - 4+1 l/ha u razdijeljenoj (split) primjeni (40+ 10 ml na 100 m ) za suzbijanje okruglog šilja (Cyperus rotundus) u vrijeme cvatnje; - 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2) za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u fazi metlicanja, poljskog osjaka (Cirsium arvense), kovrčave kiselice (Rumex crispus), tupolisne kiselice (Rumex obtusifolius) i divljeg pelina (Artemisia vulgaris) kada su korovi visine 40 cm, te maslačka (Taraxacum officinale); - 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2) za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada dostigne visinu 25-30 cm.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Strnište
Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20-30 ml na 100 m^2 uz utrošak vode od 100-200 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji korovi
Primjena: Suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova ovisno od korovne vrste u količini: - 8-9 l/ha (80-90 ml na 100 m2) za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) kada korov dosegne visinu 15-20 cm; - 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2) za suzbijanje poljskog slaka (Convolvulus arvensis) U vrijeme cvatnje; - 6-7 l/ha (60-70 ml na 100 m2) za suzbijanje kupine (Rubus sp.) u rujnu i listopadu; - 4+1 l/ha u razdijeljenoj (split) primjeni (40+ 10 ml na 100 m ) za suzbijanje okruglog šilja (Cyperus rotundus) u vrijeme cvatnje; - 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2) za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u fazi metlicanja, poljskog osjaka (Cirsium arvense), kovrčave kiselice (Rumex crispus), tupolisne kiselice (Rumex obtusifolius) i divljeg pelina (Artemisia vulgaris) kada su korovi visine 40 cm, te maslačka (Taraxacum officinale); - 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2) za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada dostigne visinu 25-30 cm.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Nepoljoprivredne površine
Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20-30 ml na 100 m^2 uz utrošak vode od 100-200 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji korovi
Primjena: Suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova ovisno od korovne vrste u količini: - 8-9 l/ha (80-90 ml na 100 m2) za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) kada korov dosegne visinu 15-20 cm; - 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2) za suzbijanje poljskog slaka (Convolvulus arvensis) U vrijeme cvatnje; - 6-7 l/ha (60-70 ml na 100 m2) za suzbijanje kupine (Rubus sp.) u rujnu i listopadu; - 4+1 l/ha u razdijeljenoj (split) primjeni (40+ 10 ml na 100 m ) za suzbijanje okruglog šilja (Cyperus rotundus) u vrijeme cvatnje; - 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2) za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u fazi metlicanja, poljskog osjaka (Cirsium arvense), kovrčave kiselice (Rumex crispus), tupolisne kiselice (Rumex obtusifolius) i divljeg pelina (Artemisia vulgaris) kada su korovi visine 40 cm, te maslačka (Taraxacum officinale); - 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2) za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada dostigne visinu 25-30 cm.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Obična smreka
(Picea abies)
Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: U šumskim rasadnicima smreke u vrijeme mirovanja sadnica u koncentraciji od 1% uz utrošak vode od 400 l/ha (40 ml u 4 l vode na 100 m2) tretiranjem cijele površine ili u vrijeme aktivnog rasta u koncentraciji od 2% uz utrošak vode od 400 l/ha (80 ml u 4 l vode na 100 m2) tretiranjem između redova sadnica uz obaveznu upotrebu štitnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji korovi
Primjena: U šumskim rasadnicima smreke u vrijeme mirovanja sadnica u koncentraciji od 1% uz utrošak vode od 400 l/ha (40 ml u 4 l vode na 100 m2) tretiranjem cijele površine ili u vrijeme aktivnog rasta u koncentraciji od 2% uz utrošak vode od 400 l/ha (80 ml u 4 l vode na 100 m2) tretiranjem između redova sadnica uz obaveznu upotrebu štitnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Crnogorično drveće
Karenca: Nije primjenjivo
drvenasti korovi
Primjena: U mladim nasadima crnogoričnog drveća za suzbijanje drvenastih korova listopadnog drveća u koncentraciji od 1,5 % uz utrošak vode od 500 l/ha (75 ml u 5 l vode na 100 m2) tretiranjem između redova sadnica uz obaveznu upotrebu štitnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Panjevi
Karenca: Nije primjenjivo
suzbijanje izdanaka/izbojaka
Primjena: Za suzbijanje korjenovih izdanaka i izbojaka iz panjeva listopadnog drveća (hrast, grab i bukva) u koncentraciji od 15% (1,5 l u 10 l vode) premazivanjem odmah nakon sječe, od svibnja do prosinca.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Obični bor
(Pinus sylvestris)
Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: U vrijeme mirovanja sadnica u koncentraciji od 1% uz utrošak vode od 400 l/ha (40 ml u 4 l vode na 100 m2) tretiranjem cijele površine ili u vrijeme aktivnog rasta u koncentraciji od 2% uz utrošak vode od 400 l/ha (80 ml u 4 l vode na 100 m2) tretiranjem između redova sadnica uz obaveznu upotrebu štitnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji korovi
Primjena: U vrijeme mirovanja sadnica u koncentraciji od 1% uz utrošak vode od 400 l/ha (40 ml u 4 l vode na 100 m2) tretiranjem cijele površine ili u vrijeme aktivnog rasta u koncentraciji od 2% uz utrošak vode od 400 l/ha (80 ml u 4 l vode na 100 m2) tretiranjem između redova sadnica uz obaveznu upotrebu štitnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
 

Ostale informacije