• LUNA EXPERIENCE

LUNA EXPERIENCE

Šifra artikla: 012130
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

LUNA EXPERIENCE
Dolazi u pakiranju 10ml,40ml,100ml,1

Je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 14 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,375 l/ha (37,5 ml/1000 m2), uz utrošak vode od 400 – 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze pet listova do zriobe grozdova (BBCH 15-87), u razmacima 12 – 14 dana. Na vinovoj lozi sredstvo se može primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 14 dana
pepelnica
(Podosphaera leucotricha)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,25 – 0,75 l/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 l/ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze ružičastih balona do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmacima 7 – 10 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,25 – 0,75 l/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 l/ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze ružičastih balona do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmacima 7 – 10 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

alternarijska pjegavost
(Alternaria spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,25 – 0,75 l/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 l/ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze ružičastih balona do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmacima 7 – 10 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 14 dana
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,25 – 0,75 l/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 l/ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze ružičastih balona do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmacima 7 – 10 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

smeđa pjegavost
(Stemphylium vesicarium)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,25 – 0,75 l/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 l/ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze ružičastih balona do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmacima 7 – 10 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

alternarijska pjegavost
(Alternaria spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,25 – 0,75 l/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 l/ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze ružičastih balona do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmacima 7 – 10 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 3 dana
palež cvijeta i smeđa trulež ploda
(Monilinia spp.)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje paleži cvijeta i smeđe truleži ploda (Monilinia spp.) u količini od 0,25 – 0,75 l/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 l/ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze vidljivih vrhova latica u pupovima do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmaku od 14 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

pepelnica
(Sphaerotheca pannosa)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha, uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze vidljivih vrhova latica u pupovima do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmaku od 14 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Trešnja
(Prunus avium)
Karenca: 3 dana
palež cvijeta i smeđa trulež ploda
(Monilinia spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,25 – 0,75 l/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 l/ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze vidljivih vrhova latica u pupovima do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmaku od 14 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Šparoga
(Asparagus officinalis)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
hrđa
(Puccinia asparagi)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,75 l/ha, uz utrošak vode od 600 – 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje nakon berbe, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, u razmacima 10 – 14 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Luk
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: 7 dana
hrđa
(Puccinia allii)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,6 – 1,0 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 800 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od početka razvoja lisne mase do završetak razvoja lukovice (BBCH 41-49). Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

purpurna pjegavost
(Stemphylium vesicarium)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,6 – 1,0 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 800 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od početka razvoja lisne mase do završetak razvoja lukovice (BBCH 41-49). Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Češnjak
(Allium sativum)
Karenca: 7 dana
hrđa
(Puccinia allii)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,6 – 1,0 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 800 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od početka razvoja lisne mase do završetak razvoja lukovice (BBCH 41-49). Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

purpurna pjegavost
(Stemphylium vesicarium)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,6 – 1,0 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 800 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od početka razvoja lisne mase do završetak razvoja lukovice (BBCH 41-49). Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:
Višnja
(Prunus cerasus)
Karenca: 7 dana
sušenje rodnih grančica i palež cvijeta koštićavog voća
(Monilia laxa)
Primjena: za suzbijanje sušenja rodnih grančica i paleži cvijeta (Monilinia laxa) u količini 0,2 l/ha po metru visine krošnje u 500 l vode/ha. Za svaki metar visine krošnje količina sredstva povećava se za 0,2 l/ha, a količina vode za 500 1/ha. Maksimalan utrošak sredstva je 0,6 l/ha. Sredstvo primijeniti od razvojnog stadija cvatnje (cvjetovi u fenofazi balona) do zriobe plodova, vodeći računa o karenci (BBCH 59-87). Sredstvo se primjenjuje u vremenskom razmaku od 7 dana. Karenca je 7 dana.
trulež plodova
(Monilinia fructigena)
Primjena: smanjuje zaraženost sa truleži plodova (Monilinia fructigena) u količini 0,2 l/ha po metru visine krošnje u 500 l vode/ha. Za svaki metar visine krošnje količina sredstva povećava se za 0,2 l/ha, a količina vode za 500 1/ha. Maksimalan utrošak sredstva je 0,6 l/ha. Sredstvo primijeniti od razvojnog stadija cvatnje (cvjetovi u fenofazi balona) do zriobe plodova, vodeći računa o karenci (BBCH 59-87). Sredstvo se primjenjuje u vremenskom razmaku od 7 dana. Karenca je 7 dana.
kozičavost
(Blumeriella jaapii)
Primjena: smanjuje zaraženost sa kozičavosti lišća višnje (Blumeriella jaapii) u količini 0,2 l/ha po metru visine krošnje u 500 l vode/ha. Za svaki metar visine krošnje količina sredstva povećava se za 0,2 l/ha, a količina vode za 500 1/ha. Maksimalan utrošak sredstva je 0,6 l/ha. Sredstvo primijeniti od razvojnog stadija cvatnje (cvjetovi u fenofazi balona) do zriobe plodova, vodeći računa o karenci (BBCH 59-87). Sredstvo se primjenjuje u vremenskom razmaku od 7 dana. Karenca je 7 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

 

Ostale informacije