• MATCH 050 100ML

MATCH 050 100ML

Šifra artikla: 000110
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

Match 050 EC je insekticid za suzbijanje štetnih kukaca na jezgričavom voću, vinovoj lozi, krumpiru paprici te u šumarstvu. Pripada grupi regulatora razvoja kukaca.
Prikladan za primjenu u integriranoj zaštiti bilja i tamo gdje je utvrđena rezistentnost na druge grupe insekticida.


Sastav:
Lufenuron (50 g/l).
Formulacija:
Koncentrat za emulziju (EC).
Opis pripravka:
Match 050 EC je nesistemični ovo-larvicid (djeluje na jajašca i ličinke). Pripada grupi regulatora razvoja kukaca. Prikladan za primjenu u integriranoj zaštiti bilja i tamo gdje je utvrđena rezistentnost na druge grupe insekticida.
Način djelovanja:
Djelatna tvar lufenuron inhibira tvorbu hitina. Inhibiranjem hitina ne stvara se nova koža (eksoskelet) ličinke, potrebna za presvlačenje ličinke u novi stadij pa to presvlačenje izostane. Nakon primjene insekticida Match, ličinke se prvo prestaju hraniti, a tek onda ugibaju. Lufenuron djeluje i na jajašca štetnika iz kojih ne izlaze ličinke. Pripravak ne djeluje na odrasle oblike štetnih kukaca.
Primjena:
U jezgričavom voću za suzbijanje:
Jabučnog savijača (Cydia pomonella).
Savijača pokožice ploda (Adoxophyes orana i Archips spp.).
U koncentraciji 0,1 % (100 ml/100 l vode).

U vinovoj lozi za suzbijanje:
Pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana).
Žutog grozdovog moljca (Eupoecilia ambiguella).
U koncentraciji 0,1 % (100 ml/100 l vode).

U krumpiru za suzbijanje:
Ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u razvojnom stadiju L1 – L3.
U odmjeri od 0,3 l / ha (30 ml/1000 m2).

U paprici u polju za suzbijanje:
Ličinki kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis).
U odmjeri od 2 l / ha (200 ml/1000 m2).
U šumarstvu za suzbijanje:
Hrastovog savijača (Tortrix viridana).
Velikog mrazovca (Erannis defoliaria).
Primjenu obaviti u odmjeri od 0,6 l /ha, aviotretiranjem uz dodatak 4,4 l vode / ha.
Miješanje:
Match 050 EC se može miješati s većinom standardnih insekticida i fungicida osim s alkalnim (sumporno vapnenim, bakrenim sredstvima). Ako se sumnja umogućnost miješanja, preporuča se provesti manji test. Ne preporučuje se miješati s Karathanom WP, Insegarom WP, Delanom WG, bordoškom suspenzijom i trifenilkositrenim hidroksidom.
Upozorenja:
Spriječiti zanošenje na susjedne usjeve (povrće i dr.). Sredstvo primjeniti u periodu odlaganja jaja i pojave ličinki i gusjenica prvih stadija. Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje i aktivnog leta pčela. Smije se primijeniti samo jednom godišnje u vegetaciji (do kraja svibnja u voćarstvu) na istoj površini ili nasadu. U šumarstvu se može najviše 2 puta godišnje koristiti na istoj površini (aviotretiranje). Izbjegavati prskanje po velikim vrućinama ili ako se očekuju padaline.
Karenca:
7 dana za krumpir i papriku u polju, 28 dana za jezgričavo voće i 42 dana za vinovu lozu. Radna karenca je 24 sata.
 

Ostale informacije