• MINERALNO GNOJIVO NPK 7-20-30

MINERALNO GNOJIVO NPK 7-20-30

Šifra artikla: 000577
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

PAKIRANJE 25/1,600/1

NPK 7-20-30
? kompleksno NPK gnojivo visoke koncentracije hranjiva s naglašenim kalijem, namijenjeno
za osnovnu gnojidbu svih poljoprivrednih kultura na tlima siromašnih kalijem i za kulture
koje zahtijevaju više kalija (voćke, vinova loza, maslina, kukuruz, šećerna repa, uljana repica, krumpir)
? namjena: za osnovnu i meliorativnu gnojidbu poljoprivrednih i šumarskih kultura
Primjena:
? osnovna gnojidba kultura dušikom i fosforom na tlima s visokim kalijem
? voćnjaci i vinogradi, šumarske kulture 400 - 600 kg/ha
? masline 400 - 700 kg/ha
? povrće 300 - 400 kg/ha
? krumpir 300 - 400 kg/ha
? šećerna repa , uljana repica, suncokret , kupusnjače 600 - 800 kg/ha
? leguminoze (soja, lucerna, grahorica...) u količini 600 - 900 kg/ha
? žitarice, kukuruz 400 - 600 kg/ha
? livade u korištenju 300 - 400 kg/ha
? sportski tereni i travnjaci 500 - 600 kg/ha
? prije sadnje cvijeća, grmlja i ukrasnog bilja te sadnje sadnica voćaka i vinove loze 40 - 50
g/m2
? meliorativna gnojidba (prije sadnje višegodišnjih nasada) 1000 - 3000 kg/ha
 

Ostale informacije