• NEOPITROID ALFA

NEOPITROID ALFA

Šifra artikla: 000017
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

NEOPITROID ALFA
Dolazi u pakiranju 100ml,1l

Kontaktni insekticid-biocid sa sˇirokim spektrom djelovanja protiv velikog broja sˇtetnika iz podrucˇja higijene, na mjestima gdje se cˇuvaju zalihe hrane i protiv ostalih oblika insekata.

NEOPITROID ALFA djeluje vrlo brzo i ima izrazito dugotrajni ucˇinak, cˇak do 12 tjedana. Zbog niske toksicˇnosti za ljude i toplokrvne zˇivotinje primjeren je za suzbijanje sˇtetnika u domac´instvima i javnim ustanovama kao sˇto su bolnice, sˇkole, ugostiteljski objekti, u prehrambenoj industriji, gdje suzbijanje insekata cˇesto predstavlja veliki problem. U usporedbi s uobicˇajenim biocidima, NEOPITROID ALFA zbog svoje formulacije jamcˇi visoki ucˇinak s niskom potrosˇnjom na svim vrstama povrsˇina. Vrlo brzo nakon uporabe nastaje tzv. ucˇinak »knock down«.
 

Ostale informacije