• NORDOX 75 WG

NORDOX 75 WG

Šifra artikla: 000406
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

NORDOX 75 WG
Dolazi u pakiranju 250g,1kg

Kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, maslinarstvu, povrćarstvu i voćarstvu.

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Tretiranje treba obaviti u fenofazi izboja 3 - 10 cm (stadij D) u količini od 100 do 150 g u 100 l vode.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: Tretiranje treba obaviti u fenofazi izboja 3 - 10 cm (stadij D) u količini od 100 do 150 g u 100 l vode.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Koristi se prventivno.100 g sredstva u 30 do 50 l vode na 1000 m2.

koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: Koristi se preventivno.100 g sredstva u 30 - 50 l vode na 1000 m2.

Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: 100 g sredstva u 30 - 50 l vode na 1000 m2. Ne smije se koristiti na sortama rajčice sitnog ploda.

koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: 100 g sredstva u 30 - 50 l vode na 1000 m2. Ne smije se koristiti na sortama rajčice sitnog ploda.

Bundeva
(Cucurbita maxima)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Krastavci se smiju tretirati samo prije početka cvatnje.

Lubenica
(Citrullus lanatus)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Koristi se preventivno.

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Krastavci se smiju tretirati samo prije početka cvatnje.Koristi se preventivno.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
bakterijska palež
(Erwinia amylovora)
Primjena: U fenofazama A - B u koncentraciji 0,2 % u fenofazi C u koncentraciji 0,15 % u fenofazi D u koncentraciji 0,1 %, početak cvatnje do precvjetavanja (E - H) u koncentraciji 0,03 % u intervalima od 7 dana ili u tank miksu NORDOX 75 WG u koncentraciji 0,01 % + Aliete ili Topic u koncentraciji 0,2 %.

krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: U mirovanju vegetacije u koncentraciji 0,2 % (200 g u 100 l vode), pri pojavi zelenog vrha pupa(fenofaze B - C) u koncentraciji 0,1 - 0,2 %(100 - 200 g u 100 l vode) pri pojavi mišjih ušiju u koncentraciji 0,1 % (fenofaza C3).

Maslina
(Olea europaea ssp. europaea)
Karenca: 56 dana
paunovo oko
(Spilocea oleagina = Cycloconium oleaginum)

Koštičavo voće
Karenca: Osigurana vremenom primjene
kovrčavost
(Taphrina deformans)
Primjena: Primjena u koncentraciji 0,2%. Primjena je dozvoljena samo u periodu nakon berbe do cvatnje uz ograničenje količine škropiva od 1000 l/ha. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

bakterijski rak koštičavih voćaka
(Pseudomonas mors-prunorum)
Primjena: Primjena u koncentraciji 0,2%. Primjena je dozvoljena samo u periodu nakon berbe do cvatnje uz ograničenje količine škropiva od 1000 l/ha. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

šupljikavost
(Wilsonomyces carpophilus = Stigmina carpophila = Coryneum beijerinckii)
Primjena: Primjena u koncentraciji 0,2%. Primjena je dozvoljena samo u periodu nakon berbe do cvatnje uz ograničenje količine škropiva od 1000 l/ha. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

palež cvjeta i mladica
(Monilinia spp.)
Primjena: Primjena u koncentraciji 0,2%. Primjena je dozvoljena samo u periodu nakon berbe do cvatnje uz ograničenje količine škropiva od 1000 l/ha. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

truleži ploda
(Monilinia spp.)
Primjena: Primjena u koncentraciji 0,2%. Primjena je dozvoljena samo u periodu nakon berbe do cvatnje uz ograničenje količine škropiva od 1000 l/ha. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: Primjena u koncentraciji 0,2%. Primjena je dozvoljena samo u periodu nakon berbe do cvatnje uz ograničenje količine škropiva od 1000 l/ha. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 21 dan
pjegavost lista
(Cercospora beticola)
Primjena: U količini 0,8-2 kg/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Primjenu treba obaviti preventivno, ali najkasnije kod pojave prvih simptoma bolesti. Ako je potrebno, tretiranje ponoviti nakon 7-10 dana tijekom perioda zaraze. Može se primijeniti najviše tri puta tijekom vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

ramularijska pjegavost (sive pjegavosti - ramularije)
(Ramularia beticola)
Primjena: U količini 0,8-2 kg/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Primjenu treba obaviti preventivno, ali najkasnije kod pojave prvih simptoma bolesti. Ako je potrebno, tretiranje ponoviti nakon 7-10 dana tijekom perioda zaraze. Može se primijeniti najviše tri puta tijekom vegetacije
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

phoma
(Phoma betae)
Primjena: U količini 0,8-2 kg/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Primjenu treba obaviti preventivno, ali najkasnije kod pojave prvih simptoma bolesti. Ako je potrebno, tretiranje ponoviti nakon 7-10 dana tijekom perioda zaraze. Može se primijeniti najviše tri puta tijekom vegetacije
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Ukrasno bilje (osim ruže i karanfila)
Karenca: nije primjenjivo
bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice i sive plijesni)
Primjena: U koncentraciji 0,14-0,2% (140-200 g na 100 l vode). Tretiranje treba započeti preventivno, ali najkasnije pri pojavljivanju početnih simptoma. Preporuča se ponavljanje tretiranja prema epidemiološkom riziku svakih 7-14 dana. Prije tretiranja treba napraviti provjeru fitotoksičnosti.

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:
Jagoda
(Fragaria x ananassa)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
bakterijska pjegavost
(Xanthomonas fragariae)
Primjena: Primjeniti 1-2 puta na kraju ljeta ili tijekom zime.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
crvena pjegavost lista
(Marssonina fragariae)
Primjena: Primjeniti 1-2 puta na kraju ljeta ili tijekom zime.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
crvena pjegavost lista
(Zythia fragariae)
Primjena: Primjeniti 1-2 puta na kraju ljeta ili tijekom zime.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Bobičasto voće
Karenca: 21 dan
purpurna pjegavost
(Stemphylium botryosum)
Primjena: Primijeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti. Primjenjuje se u količini od 170-200 g/ha uz utrošak vode od 400-800 l/ha.
Mandarina
(Citrus reticulata var. deliciosa)
Karenca: 15 dana
bakterije

Primjena: Suzbija bakterioze (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) Primjeniti folijarno u vrijeme mirovanja vegetacije.
melanoza
(Phomopsis citri)
Primjena: Primjeniti folijarno u vrijeme mirovanja vegetacije.
 

Ostale informacije