• NPK 15-15-15 YARA 40/1

NPK 15-15-15 YARA 40/1

Šifra artikla: 020813
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

Složeno kompleksno mineralno dušično - fosforno-kalijevo gnojivo sa sekundarnim hranjivom. Odlikuje ga visok sadržaj aktivnih tvari, u pristupačnom i lako usvojivom obliku, što omogućava harmonično i kontinuirano snabdjevanje usjeva svim potrebnim hranljivim elementima tokom cijele vegetacije.
Zahvaljujući kemijskom sastavu, uz odgovarajuću vlagu zemljišta, granule se odmah počinju otapati, i konstantno snabdijevati biljke hranljivim tvarima.
Trenutno oslobađanje hranjiva nakon unošenja u tlo, omogućuje upotrebu YARA MILA gnojiva neposredno prije ili istovremeno sa sjetvom ili sadnjom kao i njihovu upotrebu u prihrani. Svaka granula ima isti sastav, dimenzije i oblik (okrugao).
Granule su optimalne tvrdoće, ne sljepljuju se, i ne rasipaju se u prah, te se kvaliteta ne mijenja tokom transporta i skladištenja.
Namijenjena su za osnovno i predsjetveno gnojenje, kao i prihranu ratarskih, povrćarskih, voćarskih i cvjećarskih kultura, kao i vinograda.
 

Ostale informacije