• POLYRAM DF 1/1

POLYRAM DF 1/1

Šifra artikla: 000433
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

POLYRAM DF
Dolazi u pakiranju 250g

Kontaktni fungicid za suzbijanje bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, povrćarstvu, na ukrasnom bilju i krumpiru.

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 56 dana
crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

crvena palež
(Pseudopeziza tracheiphila)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: U nasadima u rodu sa zaštitom se započinje kad se pojave povoljni uvjeti za zarazu pa do početka zriobe. Dozvoljena su 6 tretiranja u vegetaciji. U mladim nasadima sa zaštitom se započinje kad se pojave povoljni uvjeti za zarazu pa do početka otpadanja listova. Dozvoljeno je 8 tretiranja u vegetaciji;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 8

crna trulež
(Guignardia bidwellii)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu pa do početka zriobe (BBCH 81). Dozvoljena su 6 tretiranja u vegetaciji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 6

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 28 dana
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su najviše 3 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 7-10 dana ovisno o vremenskim uvjetima i intenzitetu zaraze.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 28 dana
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su najviše 3 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 7-10 dana ovisno o vremenskim uvjetima i intenzitetu zaraze
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Ribiz (crveni i crni)
(Ribes sp.)
Karenca: 35 dana
hrđa
(Cronartium ribicola)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su najviše 4 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Šparoga
(Asparagus officinalis)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
hrđa
(Puccinia asparagi)
Primjena: Utrošak 600 l vode/ha (12 g/100 m2 u 6 litara vode/100 m2). S tretiranjem započeti kod prvih simptoma zaraze. Dozvoljena su najviše 4 tretiranja u vegetaciji
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Peršin (na otvorenom)
(Petroselinum crispum ssp. crispum)
Karenca: 14 dana
pjegavosti
(Septoria spp.)
Primjena: Utrošak 600 l vode/ha. S tretiranjem započeti kod prvih simptoma zaraze. Dozvoljena su najviše 4 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Luk vlasac (na otvorenom)
(Allium schoenoprasum)
Karenca: 14 dana
hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: Utrošak 600 l vode/ha. S tretiranjem započeti kod prvih simptoma zaraze. Dozvoljena su najviše 4 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Povrtlarske kulture (u zaštićenom prostoru)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
pythium
(Pythium spp.)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,2 g/m2 u 40-60 ml vode/m2 u zaštićenom prostoru. Za suzbijanje gljiva koje uzrokuju polijeganje rasada potrebno je tretiranje obaviti nakon sjetve, dok je tretiranje za peronospore/plamenjače potrebno obaviti kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su najviše 2 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Odnosi se na proizvodnju prijesadnica.

peronospora/plamenjača
(Peronosporaceae)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,2 g/m2 u 40-60 ml vode/m2 u zaštićenom prostoru. Za suzbijanje gljiva koje uzrokuju polijeganje rasada potrebno je tretiranje obaviti nakon sjetve, dok je tretiranje za peronospore/plamenjače potrebno obaviti kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su najviše 2 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Odnosi se na proizvodnju prijesadnica.

Endivija (na otvorenom)
(Cichorium endivia)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Bremia lactucae)
Primjena: Utrošak 400-1000 l vode/ha. Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su 2 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

smeđa pjegavost
(Marssonina panattoniana)
Primjena: Utrošak 400-1000 l vode/ha. Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su 2 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Salata (na otvorenom)
(Lactuca sativa)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Bremia lactucae)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu do stvaranja glavica (BBCH 40). Dozvoljena su 2 tretiranja na istom zemljištu u vegetaciji. Tretiranje se obavlja u vremenskim razmacima 7-10 dana ovisno o vremenskim uvjetima i intenzitetu zaraze.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primjenjuje se u količini 2,0 kg/ha (20 g na 100 m2). Dozvoljeno je 5 tretiranja na istom zemljištu u vegetaciji. Tretiranje se obavlja u vremenskim razmacima 7-10 dana ovisno o vremenskim uvjetima i intenzitetu zaraze.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 5

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Utrošak 200-400 l vode/ha (0,18 g/m2 u 20-40 ml vode/m2). Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljeno je 5 tretiranja na istom zemljištu u vegetaciji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 5

koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: utrošak 200-400 l vode/ha (0,18 g/m2 u 20-40 ml vode/m2). Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljeno je 5 tretiranja na istom zemljištu u vegetaciji;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 5

Ukrasno bilje
Karenca: Nije primjenjivo
hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: (15 g/100 m2) kod biljaka do visine od 50 cm; 1,75 kg/ha (17,5 g/100 m2) kod biljaka visine 50-125 cm te 2,0 kg/ha (20 g/100 m2) kod biljaka iznad 125 cm uz utrošak 1000 l vode/ha. Za suzbijanje plamenjače potrebno je započeti s tretiranjem kad se pojave povoljni uvjeti za zarazu dok se protiv hrđe tretira kad se pojave prvi simptomi zaraze. Dozvoljeno je 8 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana. Prskati do potpune natopljenosti biljaka.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 8

bijele hrđe
(Albugo spp.)
Primjena: Za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Albugo vrste u količini 2,0 kg/ha (20 g/100 m2) kod biljaka do 50 cm visine uz utrošak 1000 l vode/ha. Tretirati je potrebno kad se pojave prvi simptomi zaraze. Dozvoljeno je 8 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 8-14 dana. Prskati do potpune natopljenosti biljaka.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 8

peronospora/plamenjača
(Peronosporaceae)
Primjena: (15 g/100 m2) kod biljaka do visine od 50 cm; 1,75 kg/ha (17,5 g/100 m2) kod biljaka visine 50-125 cm te 2,0 kg/ha (20 g/100 m2) kod biljaka iznad 125 cm uz utrošak 1000 l vode/ha. Za suzbijanje plamenjače potrebno je započeti s tretiranjem kad se pojave povoljni uvjeti za zarazu dok se protiv hrđe tretira kad se pojave prvi simptomi zaraze. Dozvoljeno je 8 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana. Prskati do potpune natopljenosti biljaka.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Celer korjenaš (na otvorenom)
(Apium graveolens var. rapaceum)
Karenca: 21 dan
pjegavosti
(Septoria spp.)
Primjena: Utrošak 600 l vode/ha. S tretiranjem započeti kod prvih simptoma zaraze. Dozvoljena su najviše 4 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

 

Ostale informacije