• PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC

Šifra artikla: 009244
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC
Dolazi u pakiranju 1l,5l

Je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu, suncokretu i sirku.

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini od 4,0-4,5 l/ha (400-450 ml na 1000 m2) ili nakon nicanja do 4 lista kukuruza (rani post-em., BBCH 10-14) u količini 4,0-4,5 l/ha (400-450 ml na 1000 m2). Utrošak vode: 200-300 l/ha

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini od 4,0-4,5 l/ha (400-450 ml na 1000 m2) ili nakon nicanja do 4 lista kukuruza (rani post-em., BBCH 10-14) u količini 4,0-4,5 l/ha (400-450 ml na 1000 m2). Utrošak vode: 200-300 l/ha

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 63 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini od 4,0-4,5 l/ha (400-450 ml na 1000 m2) ili nakon nicanja do 4 lista kukuruza (rani post-em., BBCH 10-14) u količini 4,0-4,5 l/ha (400-450 ml na 1000 m2). Utrošak vode: 200-300 l/ha

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini od 4,0-4,5 l/ha (400-450 ml na 1000 m2) ili nakon nicanja do 4 lista kukuruza (rani post-em., BBCH 10-14) u količini 4,0-4,5 l/ha (400-450 ml na 1000 m2). Utrošak vode: 200-300 l/ha

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em.) u količini 3,5-4,0 l/ha (350-400 ml na 1000 m2).Utrošak vode: 250-300 l/ha.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em.) u količini 3,5-4,0 l/ha (350-400 ml na 1000 m2).Utrošak vode: 250-300 l/ha.

Sirak
(Sorghum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se rano nakon nicanja u stadijima razvoja 2-3 lista (rani post-em., BBCH 12-13) u količini 3,5-4,0 l/ha (350-400 ml na 1000 m2). Utrošak vode: 200-300 l/ha

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se rano nakon nicanja u stadijima razvoja 2-3 lista (rani post-em., BBCH 12-13) u količini 3,5-4,0 l/ha (350-400 ml na 1000 m2). Utrošak vode: 200-300 l/ha

 

Ostale informacije