• PULSAR 40 SL

PULSAR 40 SL

Šifra artikla: 013728
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

PULSAR 40 SL
Dolazi u pakiranju 1l,5l

Je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih, te nekih uskolisnih korova u CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)), te još nekim ratarskim i povrtnim kulturama.

CLEARFIELD suncokret (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks))
(Helianthus annuus)
Karenca: 90 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 1,25 l/ha uz utrošak vode 100-300 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-6 listova usjeva (BBCH 12 - 16). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu. Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)): Vrlo osjetljivi korovi (95-100%)*: obični šćir (Amaranthus retroflexus), križana loboda (Chenopodium hybridum), obični kužnjak (Datura stramonium), ljepljiva broćika (Galium aparine), crna pomoćnica (Solanum nigrum), pravo proso (Panicum miliaceum) Osjetljivi korovi (85-94%)*: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), koromač gorki (Ammi majus), bijela loboda (Chenopodium album), obična svračica (Digitaria sanguinalis), poljski svinjak (Sonchus arvensis), dikica (Xanthium strumarium), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), koštan (Echinochloa crus-galli), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), obični kostriš (Senecio vulgaris), muhari (Setaria spp.), samonikli suncokret (Helianthus annuus) Srednje osjetljivi korovi (70-84%)*: oštri svinjak (Sonchus asper), prava kamilica (Matricaria chamomilla), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) * Postotak učinkovitosti odgovara prosjeku rezultata pokusa iz EU, što ne isključuje stopu učinkovitosti koja bi mogla biti niža za pojedine vrste korova. Sredstvo PULSAR 40 smije se primijeniti samo u CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)), u suprotnom uzrokuje potpuno uništenje usjeva za nekoliko dana. Samonikli suncokret (Helianthus annuus) kao korov: Sredstvo PULSAR 40 vrlo je učinkovito u suzbijanju samoniklog suncokreta (koji nije tolerantan na imazamoks).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Ipak, ovaj korov može razviti rezistentnost na aktivnu tvar imazamoks jednostavnim križanjem sa CLEARFIELD suncokretom. Treba poduzeti sve mjere kako bi se uništili samonikli suncokreti u i oko parcela na kojima se uzgajaju CLEARFIELD suncokreti. U cilju produljenja učinkovitosti CLEARFIELD proizvodnje kod ovoga korova uvedene su vrlo stroge preporuke. Prema tim preporukama treba težiti da se biljke samoniklog suncokreta potpuno iskorijene prije cvatnje na parcelama s CLEARFIELD suncokretom. Dobra poljoprivredna praksa: Produljenje plodoreda, rotacija različitih usjeva, izmjena zimskih i proljetnih usjeva kao i upotreba herbicida različitog načina djelovanja velikim dijelom doprinose smanjenju pojave korova, pa tako i samoniklog suncokreta. Stoga je potrebno slijedeće: - podupirati nicanje samoniklih suncokreta lažnom proljetnom sjetvom, zatim njihovo mehaničko ili kemijsko suzbijanje; - čim se na parceli pojavi stabljika ili stanište samoniklog suncokreta potrebno ga je odmah suzbiti; - potpuno očistiti rubove polja od korova; - ograničiti širenje sjemenki samoniklog suncokreta priborom za skupljanje (zaražene parcele su zadnje po redu); - nakon skupljanja, napravite lažnu sjetvu kako bi potaknuli nicanje te nakon toga uništite neželjeno sjeme. Mehanički ili kemijski uništite samonikle suncokrete u međuusjevu. Posebne preporuke za sredstvo PULSAR 40 kod primjene u CLEARFIELD suncokretu: U prisutnosti samoniklog suncokreta, cijelo polje zasijano usjevom oznake CLEARFIELD sustavno se treba tretirati herbicidom PULSAR 40. - Primijeniti PULSAR 40 u količini 1,25 l/ha nakon nicanja, čim prve biljke samoniklog suncokreta dostignu fazu od 2-4 lista.

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Neke višegodišnje širokolisne korove suzbija u količini 1,25 l/ha uz utrošak vode 100-300 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-6 listova usjeva (BBCH 12 - 16); Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu. Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)): Vrlo osjetljivi korovi (95-100%)*: obični šćir (Amaranthus retroflexus), križana loboda (Chenopodium hybridum), obični kužnjak (Datura stramonium), ljepljiva broćika (Galium aparine), crna pomoćnica (Solanum nigrum), pravo proso (Panicum miliaceum) Osjetljivi korovi (85-94%)*: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), koromač gorki (Ammi majus), bijela loboda (Chenopodium album), obična svračica (Digitaria sanguinalis), poljski svinjak (Sonchus arvensis), dikica (Xanthium strumarium), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), koštan (Echinochloa crus-galli), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), obični kostriš (Senecio vulgaris), muhari (Setaria spp.), samonikli suncokret (Helianthus annuus) Srednje osjetljivi korovi (70-84%)*: oštri svinjak (Sonchus asper), prava kamilica (Matricaria chamomilla), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) * Postotak učinkovitosti odgovara prosjeku rezultata pokusa iz EU, što ne isključuje stopu učinkovitosti koja bi mogla biti niža za pojedine vrste korova. Sredstvo PULSAR 40 smije se primijeniti samo u CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)), u suprotnom uzrokuje potpuno uništenje usjeva za nekoliko dana. Samonikli suncokret (Helianthus annuus) kao korov: Sredstvo PULSAR 40 vrlo je učinkovito u suzbijanju samoniklog suncokreta (koji nije tolerantan na imazamoks).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Ipak, ovaj korov može razviti rezistentnost na aktivnu tvar imazamoks jednostavnim križanjem sa CLEARFIELD suncokretom. Treba poduzeti sve mjere kako bi se uništili samonikli suncokreti u i oko parcela na kojima se uzgajaju CLEARFIELD suncokreti. U cilju produljenja učinkovitosti CLEARFIELD proizvodnje kod ovoga korova uvedene su vrlo stroge preporuke. Prema tim preporukama treba težiti da se biljke samoniklog suncokreta potpuno iskorijene prije cvatnje na parcelama s CLEARFIELD suncokretom. Dobra poljoprivredna praksa: Produljenje plodoreda, rotacija različitih usjeva, izmjena zimskih i proljetnih usjeva kao i upotreba herbicida različitog načina djelovanja velikim dijelom doprinose smanjenju pojave korova, pa tako i samoniklog suncokreta. Stoga je potrebno slijedeće: - podupirati nicanje samoniklih suncokreta lažnom proljetnom sjetvom, zatim njihovo mehaničko ili kemijsko suzbijanje; - čim se na parceli pojavi stabljika ili stanište samoniklog suncokreta potrebno ga je odmah suzbiti; - potpuno očistiti rubove polja od korova; - ograničiti širenje sjemenki samoniklog suncokreta priborom za skupljanje (zaražene parcele su zadnje po redu); - nakon skupljanja, napravite lažnu sjetvu kako bi potaknuli nicanje te nakon toga uništite neželjeno sjeme. Mehanički ili kemijski uništite samonikle suncokrete u međuusjevu. Posebne preporuke za sredstvo PULSAR 40 kod primjene u CLEARFIELD suncokretu: U prisutnosti samoniklog suncokreta, cijelo polje zasijano usjevom oznake CLEARFIELD sustavno se treba tretirati herbicidom PULSAR 40. - Primijeniti PULSAR 40 u količini 1,25 l/ha nakon nicanja, čim prve biljke samoniklog suncokreta dostignu fazu od 2-4 lista.

travni korovi
Primjena: Neke uskolisne korove suzbija u količini 1,25 l/ha uz utrošak vode 100-300 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-6 listova usjeva (BBCH 12 - 16). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 1 – 3 lista za uskolisne korove. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu. Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)): Vrlo osjetljivi korovi (95-100%)*: obični šćir (Amaranthus retroflexus), križana loboda (Chenopodium hybridum), obični kužnjak (Datura stramonium), ljepljiva broćika (Galium aparine), crna pomoćnica (Solanum nigrum), pravo proso (Panicum miliaceum) Osjetljivi korovi (85-94%)*: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), koromač gorki (Ammi majus), bijela loboda (Chenopodium album), obična svračica (Digitaria sanguinalis), poljski svinjak (Sonchus arvensis), dikica (Xanthium strumarium), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), koštan (Echinochloa crus-galli), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), obični kostriš (Senecio vulgaris), muhari (Setaria spp.), samonikli suncokret (Helianthus annuus) Srednje osjetljivi korovi (70-84%)*: oštri svinjak (Sonchus asper), prava kamilica (Matricaria chamomilla), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) * Postotak učinkovitosti odgovara prosjeku rezultata pokusa iz EU, što ne isključuje stopu učinkovitosti koja bi mogla biti niža za pojedine vrste korova. Sredstvo PULSAR 40 smije se primijeniti samo u CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)), u suprotnom uzrokuje potpuno uništenje usjeva za nekoliko dana. Samonikli suncokret (Helianthus annuus) kao korov: Sredstvo PULSAR 40 vrlo je učinkovito u suzbijanju samoniklog suncokreta (koji nije tolerantan na imazamoks).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Ipak, ovaj korov može razviti rezistentnost na aktivnu tvar imazamoks jednostavnim križanjem sa CLEARFIELD suncokretom. Treba poduzeti sve mjere kako bi se uništili samonikli suncokreti u i oko parcela na kojima se uzgajaju CLEARFIELD suncokreti. U cilju produljenja učinkovitosti CLEARFIELD proizvodnje kod ovoga korova uvedene su vrlo stroge preporuke. Prema tim preporukama treba težiti da se biljke samoniklog suncokreta potpuno iskorijene prije cvatnje na parcelama s CLEARFIELD suncokretom. Dobra poljoprivredna praksa: Produljenje plodoreda, rotacija različitih usjeva, izmjena zimskih i proljetnih usjeva kao i upotreba herbicida različitog načina djelovanja velikim dijelom doprinose smanjenju pojave korova, pa tako i samoniklog suncokreta. Stoga je potrebno slijedeće: - podupirati nicanje samoniklih suncokreta lažnom proljetnom sjetvom, zatim njihovo mehaničko ili kemijsko suzbijanje; - čim se na parceli pojavi stabljika ili stanište samoniklog suncokreta potrebno ga je odmah suzbiti; - potpuno očistiti rubove polja od korova; - ograničiti širenje sjemenki samoniklog suncokreta priborom za skupljanje (zaražene parcele su zadnje po redu); - nakon skupljanja, napravite lažnu sjetvu kako bi potaknuli nicanje te nakon toga uništite neželjeno sjeme. Mehanički ili kemijski uništite samonikle suncokrete u međuusjevu. Posebne preporuke za sredstvo PULSAR 40 kod primjene u CLEARFIELD suncokretu: U prisutnosti samoniklog suncokreta, cijelo polje zasijano usjevom oznake CLEARFIELD sustavno se treba tretirati herbicidom PULSAR 40. - Primijeniti PULSAR 40 u količini 1,25 l/ha nakon nicanja, čim prve biljke samoniklog suncokreta dostignu fazu od 2-4 lista.

Soja
(Glycine max)
Karenca: 100 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 1,0 - 1,25 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u soji: mišji repak (Alopecurus myosuroides), šćirevi (Amaranthus spp.), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), divlja loboda (Atriplex patula), divlja mrkva (Daucus carota), bijeli kužnjak (Datura stramonium), ljuljevi (Lolium spp.), gorušice (Sinapis spp.), rotkve (Raphanus spp.), obična rusomača (Capsella bursa - pastoris), dvornici (Polygonum spp.), pomoćnice (Solanum spp.), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.).

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Neke višegodišnje širokolisne korove suzbija u količini 1,0 - 1,25 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u soji: mišji repak (Alopecurus myosuroides), šćirevi (Amaranthus spp.), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), divlja loboda (Atriplex patula), divlja mrkva (Daucus carota), bijeli kužnjak (Datura stramonium), ljuljevi (Lolium spp.), gorušice (Sinapis spp.), rotkve (Raphanus spp.), obična rusomača (Capsella bursa - pastoris), dvornici (Polygonum spp.), pomoćnice (Solanum spp.), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.).

travni korovi
Primjena: Neke višegodišnje širokolisne korove suzbija u količini 1,0 - 1,25 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 1 – 3 lista za uskolisne korove. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u soji: mišji repak (Alopecurus myosuroides), šćirevi (Amaranthus spp.), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), divlja loboda (Atriplex patula), divlja mrkva (Daucus carota), bijeli kužnjak (Datura stramonium), ljuljevi (Lolium spp.), gorušice (Sinapis spp.), rotkve (Raphanus spp.), obična rusomača (Capsella bursa - pastoris), dvornici (Polygonum spp.), pomoćnice (Solanum spp.), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.).

Grah mahunar
(Phaseolus vulgaris)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u grahu mahunaru: Osjetljivi korovi: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), gorski koromač (Ammi majus), divlja loboda (Atriplex patula), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijeli kužnjak (Datura stramonium), divlja mrkva (Daucus carota), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), dvornici (Polygonum spp), rotkve (Raphanus spp.), gorušice (Sinapis spp.), crna pomoćnica (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.); Srednje osjetljivi korovi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), divlja zob (Avena fatua), ovsik (Bromus sp.), obična dimnjača (Fumaria officinalis), broćike (Galium spp.), koprive (Lamium spp.), ljuljevi (Lolium spp.), volovod (Orobanche sp.), svjetlice (Phalaris spp.) i vlasnjače (Poa spp.).

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Neke višegodišnje širokolisne korove u količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u grahu mahunaru: Osjetljivi korovi: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), gorski koromač (Ammi majus), divlja loboda (Atriplex patula), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijeli kužnjak (Datura stramonium), divlja mrkva (Daucus carota), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), dvornici (Polygonum spp), rotkve (Raphanus spp.), gorušice (Sinapis spp.), crna pomoćnica (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.); Srednje osjetljivi korovi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), divlja zob (Avena fatua), ovsik (Bromus sp.), obična dimnjača (Fumaria officinalis), broćike (Galium spp.), koprive (Lamium spp.), ljuljevi (Lolium spp.), volovod (Orobanche sp.), svjetlice (Phalaris spp.) i vlasnjače (Poa spp.).

travni korovi
Primjena: Za neke travne korove u količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). U slučaju jake zakorovljenosti uskolisnim korovima u grahu mahunar preporuča se kombinacija s graminicidima.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u grahu mahunar: Osjetljivi korovi: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), gorski koromač (Ammi majus), divlja loboda (Atriplex patula), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijeli kužnjak (Datura stramonium), divlja mrkva (Daucus carota), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), dvornici (Polygonum spp), rotkve (Raphanus spp.), gorušice (Sinapis spp.), crna pomoćnica (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.); Srednje osjetljivi korovi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), divlja zob (Avena fatua), ovsik (Bromus sp.), obična dimnjača (Fumaria officinalis), broćike (Galium spp.), koprive (Lamium spp.), ljuljevi (Lolium spp.), volovod (Orobanche sp.), svjetlice (Phalaris spp.) i vlasnjače (Poa spp.).

Grah zrnaš
(Phaseolus vulgaris)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u grahu zrnašu: Osjetljivi korovi: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), gorski koromač (Ammi majus), divlja loboda (Atriplex patula), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijeli kužnjak (Datura stramonium), divlja mrkva (Daucus carota), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), dvornici (Polygonum spp), rotkve (Raphanus spp.), gorušice (Sinapis spp.), crna pomoćnica (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.); Srednje osjetljivi korovi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), divlja zob (Avena fatua), ovsik (Bromus sp.), obična dimnjača (Fumaria officinalis), broćike (Galium spp.), koprive (Lamium spp.), ljuljevi (Lolium spp.), volovod (Orobanche sp.), svjetlice (Phalaris spp.) i vlasnjače (Poa spp.).

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Neke višegodišnje širokolisne korove u količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u grahu zrnašu: Osjetljivi korovi: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), gorski koromač (Ammi majus), divlja loboda (Atriplex patula), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijeli kužnjak (Datura stramonium), divlja mrkva (Daucus carota), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), dvornici (Polygonum spp), rotkve (Raphanus spp.), gorušice (Sinapis spp.), crna pomoćnica (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.); Srednje osjetljivi korovi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), divlja zob (Avena fatua), ovsik (Bromus sp.), obična dimnjača (Fumaria officinalis), broćike (Galium spp.), koprive (Lamium spp.), ljuljevi (Lolium spp.), volovod (Orobanche sp.), svjetlice (Phalaris spp.) i vlasnjače (Poa spp.).

travni korovi
Primjena: Za neke travne korove u količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). U slučaju jake zakorovljenosti uskolisnim korovima u grahu zrnašu preporuča se kombinacija s graminicidima.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u grahu zrnašu: Osjetljivi korovi: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), gorski koromač (Ammi majus), divlja loboda (Atriplex patula), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijeli kužnjak (Datura stramonium), divlja mrkva (Daucus carota), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), dvornici (Polygonum spp), rotkve (Raphanus spp.), gorušice (Sinapis spp.), crna pomoćnica (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.); Srednje osjetljivi korovi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), divlja zob (Avena fatua), ovsik (Bromus sp.), obična dimnjača (Fumaria officinalis), broćike (Galium spp.), koprive (Lamium spp.), ljuljevi (Lolium spp.), volovod (Orobanche sp.), svjetlice (Phalaris spp.) i vlasnjače (Poa spp.).

Grašak
(Pisum sativum)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u grašak: Osjetljivi korovi: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), gorski koromač (Ammi majus), divlja loboda (Atriplex patula), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijeli kužnjak (Datura stramonium), divlja mrkva (Daucus carota), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), dvornici (Polygonum spp), rotkve (Raphanus spp.), gorušice (Sinapis spp.), crna pomoćnica (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.); Srednje osjetljivi korovi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), divlja zob (Avena fatua), ovsik (Bromus sp.), obična dimnjača (Fumaria officinalis), broćike (Galium spp.), koprive (Lamium spp.), ljuljevi (Lolium spp.), volovod (Orobanche sp.), svjetlice (Phalaris spp.) i vlasnjače (Poa spp.).

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Neke višegodišnje širokolisne korove u količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u grašak: Osjetljivi korovi: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), gorski koromač (Ammi majus), divlja loboda (Atriplex patula), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijeli kužnjak (Datura stramonium), divlja mrkva (Daucus carota), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), dvornici (Polygonum spp), rotkve (Raphanus spp.), gorušice (Sinapis spp.), crna pomoćnica (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.); Srednje osjetljivi korovi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), divlja zob (Avena fatua), ovsik (Bromus sp.), obična dimnjača (Fumaria officinalis), broćike (Galium spp.), koprive (Lamium spp.), ljuljevi (Lolium spp.), volovod (Orobanche sp.), svjetlice (Phalaris spp.) i vlasnjače (Poa spp.).

travni korovi
Primjena: Za neke travne korove u količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). U slučaju jake zakorovljenosti uskolisnim korovima u grašku preporuča se kombinacija s graminicidima.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u grašak: Osjetljivi korovi: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), gorski koromač (Ammi majus), divlja loboda (Atriplex patula), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijeli kužnjak (Datura stramonium), divlja mrkva (Daucus carota), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), dvornici (Polygonum spp), rotkve (Raphanus spp.), gorušice (Sinapis spp.), crna pomoćnica (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.); Srednje osjetljivi korovi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), divlja zob (Avena fatua), ovsik (Bromus sp.), obična dimnjača (Fumaria officinalis), broćike (Galium spp.), koprive (Lamium spp.), ljuljevi (Lolium spp.), volovod (Orobanche sp.), svjetlice (Phalaris spp.) i vlasnjače (Poa spp.).

Lucerna
(Medicago sativa)
Karenca: 40 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), odnosno kada je usjev dostigao visinu od 4 cm. Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u lucerni: Osjetljivi korovi: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), gorski koromač (Ammi majus), divlja loboda (Atriplex patula), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijeli kužnjak (Datura stramonium), divlja mrkva (Daucus carota), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), dvornici (Polygonum spp), rotkve (Raphanus spp.), gorušice (Sinapis spp.), crna pomoćnica (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.); Srednje osjetljivi korovi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), divlja zob (Avena fatua), ovsik (Bromus sp.), obična dimnjača (Fumaria officinalis), broćike (Galium spp.), koprive (Lamium spp.), ljuljevi (Lolium spp.), volovod (Orobanche sp.), svjetlice (Phalaris spp.) i vlasnjače (Poa spp.).

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Neke višegodišnje korove u količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), odnosno kada je usjev dostigao visinu od 4 cm. Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u lucerni: Osjetljivi korovi: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), gorski koromač (Ammi majus), divlja loboda (Atriplex patula), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijeli kužnjak (Datura stramonium), divlja mrkva (Daucus carota), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), dvornici (Polygonum spp), rotkve (Raphanus spp.), gorušice (Sinapis spp.), crna pomoćnica (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.); Srednje osjetljivi korovi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), divlja zob (Avena fatua), ovsik (Bromus sp.), obična dimnjača (Fumaria officinalis), broćike (Galium spp.), koprive (Lamium spp.), ljuljevi (Lolium spp.), volovod (Orobanche sp.), svjetlice (Phalaris spp.) i vlasnjače (Poa spp.).

travni korovi
Primjena: Za neke travne korove u količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), odnosno kada je usjev dostigao visinu od 4 cm. Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 1 – 3 lista za uskolisne korove. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u lucerni: Osjetljivi korovi: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), gorski koromač (Ammi majus), divlja loboda (Atriplex patula), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijeli kužnjak (Datura stramonium), divlja mrkva (Daucus carota), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), dvornici (Polygonum spp), rotkve (Raphanus spp.), gorušice (Sinapis spp.), crna pomoćnica (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i dikice (Xanthium spp.); Srednje osjetljivi korovi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), divlja zob (Avena fatua), ovsik (Bromus sp.), obična dimnjača (Fumaria officinalis), broćike (Galium spp.), koprive (Lamium spp.), ljuljevi (Lolium spp.), volovod (Orobanche sp.), svjetlice (Phalaris spp.) i vlasnjače (Poa spp.).

Bob
(Vicia faba)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 0,5-0,75 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u bobu: Osjetljivi korovi: obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušice (Sinapis spp.).

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Za neke višegodišnje širokolisne korove suzbija u količini 0,5-0,75 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u bobu: Osjetljivi korovi: obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušice (Sinapis spp.).

travni korovi
Primjena: Neke travne korove suzbija u količini 0,5-0,75 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 1 – 3 lista za uskolisne korove. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u bobu: Osjetljivi korovi: obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušice (Sinapis spp.).

Stočni grah
(Phaseolus vulgaris)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 0,5-0,75 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u stočnom grahu: Osjetljivi korovi: obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušice (Sinapis spp.).

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Za neke višegodišnje širokolisne korove suzbija u količini 0,5-0,75 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u stočnom grahu: Osjetljivi korovi: obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušice (Sinapis spp.).

travni korovi
Primjena: Neke travne korove suzbija u količini 0,5-0,75 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 - 14). Sredstvo PULSAR 40 potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva PULSAR 40 postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 1 – 3 lista za uskolisne korove. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva PULSAR 40 kod primjene u stočnom grahu: Osjetljivi korovi: obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušice (Sinapis spp.).
 

Ostale informacije