• RATIMOR MEKI MAMAC 150 G

RATIMOR MEKI MAMAC 150 G

Šifra artikla: 029527
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

RATIMOR MEKI MAMAC 150 G


Ratimor Brodifakum meki mamac
Rodenticid za suzbijanje miševa i štakora najviše je jestiv oblik rodenticidnih mamaca i dokazano najučinkovitiji oblik rodenticida.
Prednosti:

visoka učinkovitost već u malim količinama (jedno hranjenje)
zbog dodanih ulja i masti, Ratimor Brodifakum ostaje sočan dugo vremena
dodani stabilizatori sprječavaju oksidaciju
odgođeno djelovanje, što dodatno povećava učinkovitost
sadrži gorko sredstvo odbojno za ljude i životinje
Doziranje:

miševi: 10 do 20 g na 2 – 5 m
štakori: 10 do 60 g na 5 – 10 m
Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Pakiranje:
150 g

Upute za uporabu pripravka:
Prije uporabe treba pročitati Upute za uporabu pripravka, pridržavati ih se, kao i sve informacije koje su dostupne uz proizvod ili na mjestu prodaje. Prije uporabe rodenticida treba uzeti u obzir mogućnost suzbijanja glodavaca nekemijskim metodama (na primjer zamke). Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (na primjer ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Nije potrebno čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to uznemiruje populaciju glodavaca i otežava prihvaćanje mamaca. Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta primijećene aktivnosti glodavaca (na primjer: putovi kretanja, jazbine, mjesta hranjenja, rupe itd). Gdje je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti za tlo ili drugu površinu. Ne otvarati vrećice koje sadrže mamce.

Kutije s mamcem treba postaviti izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja. Kutije s mamcem treba postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s navedenim. Kutije s mamcem ne smije se stavljati blizu sustava za odvod vode, jer mogu doći u dodir s vodom. Tijekom uporabe proizvoda ne smije se jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda treba oprati ruke i izravno izloženu kožu. Nakon provedenog tretmana treba ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcima i pri tome spriječiti kontakt pripravka s kožom.

Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije. Ne koristiti proizvod kao trajne mamce za sprečavanje infestacije glodavcima ili praćenje aktivnosti glodavaca. Koristiti samo u zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja. Kutije s mamcem označiti u skladu s preporukama za proizvod. Korištenjem ovog proizvoda trebala bi se suzbiti infestacija u roku od 35 dana. U slučaju sumnje na nedostatak djelotvornosti na kraju tretmana (tj. aktivnost glodavaca i dalje postoji), korisnik treba zatražiti savjet od dobavljača proizvoda ili nazvati službu za suzbijanje štetočina (DDD). Uginule glodavce treba potražiti i ukloniti barem onoliko često koliko se provjeravaju zaštitne kutije s mamcima. Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Otrovane glodavce treba zatvoriti u dvostruku plastičnu vrećicu i predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje nusproizvoda.

Načini primjene:
Mamac spreman za uporabu [u jestivim papirnatim vrećicama] postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.

Uputa za primjenu:

U zatvorenom (Smeđi štakor i Crni štakor): Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara. Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku 5-7 dana, kasnije jednom tjedno, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene i kako bi se uklonili uginuli glodavci. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamcima.?
Na otvorenom, oko zgrada (Smeđi štakor i Crni štakor): Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara. Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku 5-7 dana, kasnije jednom tjedno, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene i kako bi se uklonili uginuli glodavci. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamcima. Svaki mamac koji je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom u zaštitnoj kutiji za mamce treba zamijeniti. Kada se mamci postavljaju na otvorenom kutije za mamce treba staviti na područja koja ne mogu biti poplavljena.
Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu

Upozorenje:
Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Ne udisati prašinu. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika. Odložiti sadržaj u/na skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada.

Mjere prve pomoći:
Ovaj proizvod sadrži antikoagulans. Ako se proguta, simptomi, koji mogu biti odgođeni, mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima može doći do pojave modrica i prisutnosti krvi u izmetu ili urinu. Antidot: Vitamin K1, koji smiju primijeniti samo medicinski/veterinarski stručnjaci. U slučaju dermalne izloženosti: isprati kožu vodom, a zatim oprati vodom i sapunom. U slučaju kontakta pripravka s očima treba isprati oči tekućinom ili vodom za ispiranje očiju, držati očne kapke otvorene bar 10 minuta. U slučaju gutanja mamca: pažljivo isprati usta vodom. Nikada ne davati ništa na usta osobi bez svijesti. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati spremnik ili deklaraciju proizvoda. Ako je pripravak progutao kućni ljubimac treba se obratiti veterinarskom kirurgu. Kutije s mamcima moraju biti označeni sljedećim informacijama: "ne micati ili otvarati"; "sadrži rodenticid"; "naziv proizvoda ili broj ovlaštenja"; "aktivne tvari" i "u slučaju nesreće nazovite broj 112 ili Centar za kontrolu otrovanja 01-23-48-342". Opasno za divlje životinje.

Zbog odgođenog djelovanja antikoagulantnih rodenticida, nakon njihova uzimanja, potrebno je od 4 do 10 dana da počnu djelovati. Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti. Uginule glodavce ne dirati golim rukama, prilikom njihova odlaganja koristiti rukavice ili alate kao što su kliješta. Ovaj proizvod sadrži gorku tvar i boju.

Sigurno zbrinjavanje neupotrijebljenih količina i ambalaže:
Na kraju provedene deratizacije treba neiskorištene mamce i ambalažu ukloniti u skladu s Zakonom o otpadu i Uredbom za postupanje s opasnim otpadom. Preporučuje se uporaba rukavica.

Skladištenje:
Čuvati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Spremnik držati zatvoren i dalje od izravnog sunčevog svjetla. Pohraniti na mjestu koje je nepristupačno djeci, pticama, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama. Držati samo u izvornom spremniku.
 

Ostale informacije