• ROTOR SUPER

ROTOR SUPER

Šifra artikla: 026342
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

ROTOR SUPER
Dolazi u pakiranju 100ml,1l

Je insekticid namijenjen suzbijanju štetnih kukaca u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtlarstvu, ratarstvu, industrijskom i krmnom bilju te ukrasnom bilju.

Naranča
(Citrus sinensis)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha (30-50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31–59)

maslinov medić
(Saissetia oleae)
Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave maslininog mediča (BBCH 72-75).

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave mediteranske voćne muhe (BBCH 81-85).

Limun
(Citrus limonium)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha (30-50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31–59)

maslinov medić
(Saissetia oleae)
Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave maslininog mediča (BBCH 72-75).

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave mediteranske voćne muhe (BBCH 81-85).

Mandarina
(Citrus reticulata var. deliciosa)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha (30-50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31–59)

maslinov medić
(Saissetia oleae)
Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave maslininog mediča (BBCH 72-75).

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave mediteranske voćne muhe (BBCH 81-85).

Gorka naranča
(Citrus aurantium var. amara)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha (30-50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31–59)

maslinov medić
(Saissetia oleae)
Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave maslininog mediča (BBCH 72-75).

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 500 ml/ha (50 ml/100 L vode) uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave mediteranske voćne muhe (BBCH 81-85).

Badem (Bajam)
(Amygdalus communis)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
lisne uši
(Hyalopterus spp.)
Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-59).

jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89).

kestenov savijač
(Cydia splendana)
Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89).

Orah
(Juglans regia)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
lisne uši
(Hyalopterus spp.)
Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-59).

jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89).

kestenov savijač
(Cydia splendana)
Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89).

Kesten
(Castanea sativa)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
lisne uši
(Hyalopterus spp.)
Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-59).

jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89).

kestenov savijač
(Cydia splendana)
Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89).

Lijeska
(Corylus avellana)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
lisne uši
(Hyalopterus spp.)
Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-59).

jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89).

kestenov savijač
(Cydia splendana)
Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89).

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

jabučna buha
(Psylla/Cacopsylla mali)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

jabučna zelena uš
(Aphis pomi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

jabučna pepeljasta uš
(Dysaphis plantaginea)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

savijač kožice ploda
(Adoxophyes orana)
Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59).

ružin savijač
(Archips rosana )
Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59).

obična kruškina buha
(Cacopsylla pyri)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (07-59).

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

jabučna buha
(Psylla/Cacopsylla mali)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

jabučna zelena uš
(Aphis pomi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

jabučna pepeljasta uš
(Dysaphis plantaginea)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

savijač kožice ploda
(Adoxophyes orana)
Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59).

ružin savijač
(Archips rosana )
Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59).

obična kruškina buha
(Cacopsylla pyri)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (07-59).

Dunja
(Cydonia oblonga)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

jabučna buha
(Psylla/Cacopsylla mali)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

jabučna zelena uš
(Aphis pomi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

jabučna pepeljasta uš
(Dysaphis plantaginea)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

savijač kožice ploda
(Adoxophyes orana)
Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59).

ružin savijač
(Archips rosana )
Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59).

obična kruškina buha
(Cacopsylla pyri)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (07-59).

Mušmula
(Mespilus germanica)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

jabučna buha
(Psylla/Cacopsylla mali)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

jabučna zelena uš
(Aphis pomi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

jabučna pepeljasta uš
(Dysaphis plantaginea)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-89).

savijač kožice ploda
(Adoxophyes orana)
Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59).

ružin savijač
(Archips rosana )
Primjena: U količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59).

obična kruškina buha
(Cacopsylla pyri)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (07-59).

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
savijač kožice ploda
(Adoxophyes orana)
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

ružin savijač
(Archips rosana )
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

breskvin moljac
(Anarsia lineatella)
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81-89).

trešnjina muha
(Rhagoletis cerasi)
Primjena: U količini 400-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš
(Myzus cerasi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

šljivina zelena uš
(Hyalopterus pruni)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

šljivin savijač
(Cydia funebrana)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

Nektarina
(Prunus persica var. nectarine)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
savijač kožice ploda
(Adoxophyes orana)
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

ružin savijač
(Archips rosana )
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

breskvin moljac
(Anarsia lineatella)
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81-89).

trešnjina muha
(Rhagoletis cerasi)
Primjena: U količini 400-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš
(Myzus cerasi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

šljivina zelena uš
(Hyalopterus pruni)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

šljivin savijač
(Cydia funebrana)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
savijač kožice ploda
(Adoxophyes orana)
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

ružin savijač
(Archips rosana )
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

breskvin moljac
(Anarsia lineatella)
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81-89).

trešnjina muha
(Rhagoletis cerasi)
Primjena: U količini 400-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš
(Myzus cerasi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

šljivina zelena uš
(Hyalopterus pruni)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

šljivin savijač
(Cydia funebrana)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
savijač kožice ploda
(Adoxophyes orana)
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

ružin savijač
(Archips rosana )
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

breskvin moljac
(Anarsia lineatella)
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81-89).

trešnjina muha
(Rhagoletis cerasi)
Primjena: U količini 400-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš
(Myzus cerasi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

šljivina zelena uš
(Hyalopterus pruni)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

šljivin savijač
(Cydia funebrana)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

Trešnja
(Prunus avium)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
savijač kožice ploda
(Adoxophyes orana)
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

ružin savijač
(Archips rosana )
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

breskvin moljac
(Anarsia lineatella)
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81-89).

trešnjina muha
(Rhagoletis cerasi)
Primjena: U količini 400-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš
(Myzus cerasi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

šljivina zelena uš
(Hyalopterus pruni)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

šljivin savijač
(Cydia funebrana)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

Višnja
(Prunus cerasus)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
savijač kožice ploda
(Adoxophyes orana)
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

ružin savijač
(Archips rosana )
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

breskvin moljac
(Anarsia lineatella)
Primjena: U količini 350-490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-89).

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81-89).

trešnjina muha
(Rhagoletis cerasi)
Primjena: U količini 400-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

crna trešnjina uš/trešnjina lisna uš
(Myzus cerasi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

šljivina zelena uš
(Hyalopterus pruni)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

šljivin savijač
(Cydia funebrana)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 81).

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 72-77).
Dodatne informacije: Kod primjene sredstva ROTOR SUPER u vinovoj lozi lišće se ne smije koristiti za prehranu.

žuti grožđani moljac
(Eupoecilia ambiguella)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 72-77).
Dodatne informacije: Kod primjene sredstva ROTOR SUPER u vinovoj lozi lišće se ne smije koristiti za prehranu.

cvrčci
(Empoasca spp.)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 12-70).
Dodatne informacije: Kod primjene sredstva ROTOR SUPER u vinovoj lozi lišće se ne smije koristiti za prehranu.

Jagoda
(Fragaria x ananassa)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini 250-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-80).

Maslina
(Olea europaea ssp. europaea)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
maslinina muha
(Bactrocera oleae)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 71-89).

maslinov moljac
(Prays oleae)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 62-81).

maslinov medić
(Saissetia oleae)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 69-89).

lisne buhe
(Euphyllura spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 62-81).

Luk
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
duhanov resičar (trips)
(Thrips tabaci)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 13-49).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 13-49).

Poriluk
(Allium porrum)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
duhanov resičar (trips)
(Thrips tabaci)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 13-49).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 13-49).

Češnjak
(Allium sativum)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
duhanov resičar (trips)
(Thrips tabaci)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 13-49).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 13-49).

Rajčica (na otvorenom)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

sovice
(Spodoptera spp.)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

lisna uš
(Anuraphis cardui)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

lisna uš
(Hyperomyzus lactucae)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

pamukova lisna uš
(Aphis gossypii)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

zelena stjenica/stjenica Nezara viridula
(Nezara viridula)
Primjena: U količini 180-300 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-83).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-75).

Paprika (na otvorenom)
(Capsicum annuum)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

sovice
(Spodoptera spp.)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

lisna uš
(Anuraphis cardui)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

lisna uš
(Hyperomyzus lactucae)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

pamukova lisna uš
(Aphis gossypii)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

zelena stjenica/stjenica Nezara viridula
(Nezara viridula)
Primjena: U količini 180-300 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-83).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-75).

Patlidžan (na otvorenom)
(Solanum melongena)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

sovice
(Spodoptera spp.)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 50-83)u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

lisna uš
(Anuraphis cardui)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

lisna uš
(Hyperomyzus lactucae)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

pamukova lisna uš
(Aphis gossypii)
Primjena: Kod pojave štetnika (BBCH 40) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha.

zelena stjenica/stjenica Nezara viridula
(Nezara viridula)
Primjena: U količini 180-300 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-83).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-75).

Paprika (u zaštićenom prostoru)
(Capsicum annuum)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

sovice
(Spodoptera spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

lisna uš
(Anuraphis cardui)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

lisna uš
(Hyperomyzus lactucae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

pamukova lisna uš
(Aphis gossypii)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

zelena stjenica/stjenica Nezara viridula
(Nezara viridula)
Primjena: U količini 180-420 ml/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-83)

staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: U količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-83).

Rajčica (u zaštićenom prostoru)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

sovice
(Spodoptera spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

lisna uš
(Anuraphis cardui)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

lisna uš
(Hyperomyzus lactucae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

pamukova lisna uš
(Aphis gossypii)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

zelena stjenica/stjenica Nezara viridula
(Nezara viridula)
Primjena: U količini 180-420 ml/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-83).

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

Patlidžan (u zaštićenom prostoru)
(Solanum melongena)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

sovice
(Spodoptera spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

lisna uš
(Anuraphis cardui)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

lisna uš
(Hyperomyzus lactucae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

pamukova lisna uš
(Aphis gossypii)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

zelena stjenica/stjenica Nezara viridula
(Nezara viridula)
Primjena: U količini 180-420 ml/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-83).

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 50-83).

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

sovice
(Spodoptera spp.)
Primjena: u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

lisna uš
(Hyperomyzus lactucae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

Krastavac za preradu (kornišon)
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

sovice
(Spodoptera spp.)
Primjena: u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

lisna uš
(Hyperomyzus lactucae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

Tikvice
(Cucurbita pepo)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

sovice
(Spodoptera spp.)
Primjena: u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

lisna uš
(Hyperomyzus lactucae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

Dinja
(Cucumis melo)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

sovice
(Spodoptera spp.)
Primjena: u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

lisna uš
(Hyperomyzus lactucae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

Lubenica
(Citrullus lanatus)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

sovice
(Spodoptera spp.)
Primjena: u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

lisna uš
(Hyperomyzus lactucae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 L vode u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika (BBCH 20-89).

Krastavac (na otvorenom)
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-75).

Tikvice (na otvorenom)
(Cucurbita pepo)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-75).

Dinja (na otvorenom)
(Cucumis melo)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-75).

Lubenica (na otvorenom)
(Citrullus lanatus)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-75).

Krastavac za preradu (kornišon) na otvorenom
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-75).

Kupus (osim kineskog)
(Brassica oleracca var. capitata)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
kupusari/kupusni bijelci
(Pieris spp.)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

kupusna sovica
(Mamestra brassicae)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

sovica gama
(Plusia gamma)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

sovica
(Spodoptera littoralis)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

kupusna lisna uš
(Brevicoryne brassicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

kupusni moljac
(Plutella xylostella)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

Cvjetača
(Brassica oleracea var. botrytis)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
kupusari/kupusni bijelci
(Pieris spp.)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

kupusna sovica
(Mamestra brassicae)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

sovica gama
(Plusia gamma)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

sovica
(Spodoptera littoralis)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

kupusna lisna uš
(Brevicoryne brassicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

kupusni moljac
(Plutella xylostella)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

Brokula
(Brassica oleracea var. italica)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
kupusari/kupusni bijelci
(Pieris spp.)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

kupusna sovica
(Mamestra brassicae)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

sovica gama
(Plusia gamma)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

sovica
(Spodoptera littoralis)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

kupusna lisna uš
(Brevicoryne brassicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

kupusni moljac
(Plutella xylostella)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: Suzbija gusjenice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 19-49).

Zelena salata (na otvorenom)
(Lactuca sativa)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 250-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

karadrina
(Spodoptera exigua)
Primjena: U količini 250-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

sovica
(Chrysodeixis chalcites)
Primjena: U količini 250-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

salatina lisna uš
(Nasonovia ribisnigri)
Primjena: U količini 250-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini 250-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

lisna uš
(Hyperomyzus lactucae)
Primjena: U količini 250-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300 – 500 ml/ha uz utrošak vode 500 - 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

Peršin za list
(Petroselinum crispum)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini 350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

karadrina
(Spodoptera exigua)
Primjena: U količini 350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

kupusna sovica
(Mamestra brassicae)
Primjena: U količini 350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

sovica
(Chrysodeixis chalcites)
Primjena: U količini 350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

Celer listaš
(Apium graveolens var. secalium)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini 350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

karadrina
(Spodoptera exigua)
Primjena: U količini 350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

kupusna sovica
(Mamestra brassicae)
Primjena: U količini 350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

sovica
(Chrysodeixis chalcites)
Primjena: U količini 350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

Rikola (Rukola)
(Eruca sativa)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini 350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

karadrina
(Spodoptera exigua)
Primjena: U količini 350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

kupusna sovica
(Mamestra brassicae)
Primjena: U količini 350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

sovica
(Chrysodeixis chalcites)
Primjena: U količini 350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-350 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-48).

Grah
(Phaseolus vulgaris)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

Leća
(Lens culinaris)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

Bob
(Vicia faba)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

Slanutak
(Cicer arietinum)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

Grašak
(Pisum sativum)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
graškova zelena uš/zelena graškova lisna uš
(Acyrthosiphon pisum)
Primjena: U količini 250 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

pipe mahunarke
(Sitona spp.)
Primjena: U količini 250 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

crna repina (bobova) uš
(Aphis fabae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

crni graškov savijač
(Cydia nigricana)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

trips
(Thrips angusticeps)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-83).

Artičoka
(Cynara cardunculus)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
repini štitasi kornjaši
(Cassida spp.)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 14-49).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 14-49).

sovica
(Spodoptera littoralis)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 14-49).

šljivina velika uš
(Brachycaudus cardui syn Anuraphis cardui )
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 14-49).

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
sovica
(Spodoptera littoralis)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-49).

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-49) samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost krumpirove zlatice na piretroide.

Pamuk
(Gossypium herbaceum)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pamukov moljac
(Pectinophora gossypiella)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 300-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 69-79).

žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 300-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 69-79).

sovice
(Spodoptera spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 300-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 69-79).

pamukova lisna uš
(Aphis gossypii)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 300-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 69-79).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 300-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 69-79).

duhanov štitasti moljac
(Bemisia tabaci)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 300-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-79).

cvrčci
(Empoasca spp.)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 300-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-79).

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
duhanov resičar (trips)
(Thrips tabaci)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-75).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-75).

Cikla
(Beta vulgaris subsp. vulgaris )
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
crna repina (bobova) uš
(Aphis fabae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-49).

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-49).

repina muha
(Pegomya spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-49).

sovice
(Spodoptera spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-49).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-49).

repin štitasti kornjaš
(Cassida nebulosa)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-49).

Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
kukuruzni moljac
(Ostrinia nubilalis)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 67-75).
Dodatne informacije: Dopuštene su maksimalno tri primjene godišnje u razmaku od 14-21 dan.

kukuruzna sovica
(Sesamia nonagrioides)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 67-75).
Dodatne informacije: Dopuštene su maksimalno tri primjene godišnje u razmaku od 14-21 dan.

žuta kukuruzna sovica
(Helicoverpa (= Heliothis) armigera)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-75).
Dodatne informacije: Dopuštene su maksimalno tri primjene godišnje u razmaku od 14-21 dan.

sovice
(Spodoptera spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-75).
Dodatne informacije: Dopuštene su maksimalno tri primjene godišnje u razmaku od 14-21 dan.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-49).
Dodatne informacije: Dopuštene su maksimalno tri primjene godišnje u razmaku od 14-21 dan.

sremzina lisna uš
(Rhopalosiphum padi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-75).

zobena lisna uš
(Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-75).

kukuruzna zlatica
(Diabrotica virgifera virgifera)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 600 L/ha. Dopuštene su maksimalno tri primjene godišnje u razmaku od 7-14 dana.

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
sremzina lisna uš
(Rhopalosiphum padi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 65-77).

zobena lisna uš
(Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 65-77).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-59).

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 30
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
sremzina lisna uš
(Rhopalosiphum padi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 65-77).

zobena lisna uš
(Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 65-77).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-59).

Zob
(Avena sativa)
Karenca: 30
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
sremzina lisna uš
(Rhopalosiphum padi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 65-77).

zobena lisna uš
(Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 65-77).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-59).

Raž
(Secale cereale)
Karenca: 30
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
sremzina lisna uš
(Rhopalosiphum padi)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 65-77).

zobena lisna uš
(Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 65-77).

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: U količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-59).

Ukrasno bilje (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
lisne uši
(Myzus spp.)
Primjena: U količini 250-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika i razvoja listova.

duhanov resičar (trips)
(Thrips tabaci)
Primjena: U količini 250-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika i razvoja listova.

savijači kožice ploda
(Adoxophyes spp.)
Primjena: U količini 175-350 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika i razvoja listova.

savijači kožice ploda
(Archips spp.)
Primjena: U količini 175-350 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika i razvoja listova.

savijači kožice ploda
(Pandemis spp.)
Primjena: U količini 175-350 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika i razvoja listova.

staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: U količini 500 ml/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod pojave štetnika i razvoja listova.


 

Ostale informacije