• SMJESA SANO SANOCID 10/1

SMJESA SANO SANOCID 10/1

Šifra artikla: 000350
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

smanjuje pH-vrijednost u stočnoj hrani i želucu
smanjuje kapacitet vezivanja kiselina stočne hrane
smanjuje opterećenje bakterijama
sprječava probavne smetnje
poboljšava probavljivost stočne hrane

Značajke proizvoda
SanoCid® je sipak mikrogranulat koji se ne praši. Budući da je u hranidbi životinja najučinkovitija kiselina mravlja kiselina, SanoCid® sadrži 65% mravlje kiseline na jednom nosaču kremene kiseline.
smanjuje pH-vrijednost u stočnoj hrani i smanjuje mikrobijalno opterećenost hrane
smanjuje pH-vrijednost u želucu i smanjuje kapacitet vezivanja kiselina
djeluje protiv patogenih bakterija u želucu i tankom crijevu (npr. e.coli.)
stabilizira probavu i smanjuje probavne smetnje
poboljšava zdravstveni status i povećava dnevne priraste
poboljšava iskorištavanje hrane
Stoga je SanoCid® osobito važan za uzgoj prasadi i početak tova kao i za integraciju nazimica, jer su životinje upravo u tom periodu vrlo osjetljive i sklone bolestima. SanoCid® je također izuzetno koristan za rasplodne krmače, specijalnu tijekom pojačanog stresa uslijed promjene staje i higijenski suboptimalnih uvjeta. Stabilna probava je dakle izuzetno važna kao pretpostavka za visoku produktivnost i posebno za poboljšanje ekonomski važnog iskorištavanja hrane.
Može se koristiti u sljedećim životnim i proizvodnim fazama:

Prasad Faza odbića Faza uzgoja Tovne svinje Početak tova Nazimice Faza uzgoja 1 Dojne krmače Priprema poroda Period između dvije suprasnosti Period dojenja Period gravidnosti
Primjena
Umiješajte 0,5% SanoCid® u obroke koje je optimirao Vaš Sano stručni savjetnik za hranidbu životinja:
starter za odbiće s PreKern® Forte
stočna hrana za tov sa Suggi® i Ferkelgold® Forte
stočna hrana za početak tova s Aminogold® Forte
stočna hrana za uzgoj naziica s Aminogold® Forte
stočna hrana za suprasne krmače s Fasersan Trag®
stočna hrana za vrijeme laktacije sa Sauengold Lac®
 

Ostale informacije