• TELDOR SC 500

TELDOR SC 500

Šifra artikla: 010166
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

Teldor SC 500
Dolazi u pakiranju 10ml,100ml,1l

Preventivni kontaktni fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, vrtlarstvu i ukrasnom bilju.

Jagoda (na otvorenom)
(Fragaria × ananassa)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: U vrijeme vegetacije i to: prvi puta pri cvatnji jagoda i drugi put kod pojave zelenih plodova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 500 l/ha (30 ml na 10 l vode na 100 m2).

Trešnja
(Prunus avium)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Može se tretirati: prvi puta kada plodovi počnu dobivati boju, drugi i treći puta u 12-14 dnevnim razmacima. U količini 0,5 l/ha i na 1 m visine krošnje uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnje (10 ml/10 l vode na 1 m visine krošnje).

trulež plodova
(Monilinia fructigena)
Primjena: Može se tretirati: prvi puta kada plodovi počnu dobivati boju, drugi i treći puta u 12-14 dnevnim razmacima. U količini 0,5 l/ha i na 1 m visine krošnje uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnje (10 ml/10 l vode na 1 m visine krošnje).

sušenje cvjetova i grančica
(Monilinia laxa)
Primjena: Tretira se pri početku cvatnje, u vrijeme cvatnje i na kraju cvatnje. U količini 0,5 l/ha i na 1 m visine krošnje uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnje (10 ml/10 l vode na 1 m visine krošnje).

Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 3 dana
trulež plodova
(Monilinia fructigena)
Primjena: Može se tretirati: prvi puta kada plodovi počnu dobivati boju, drugi i treći puta u 12-14 dnevnim razmacima. U količini 0,5 l/ha na 1 m visine krošnje uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnje (10 ml/10 l vode na 1 m krošnje).

sušenje cvjetova i grančica
(Monilinia laxa)
Primjena: Tretira se prije cvatnje, u vrijeme cvatnje i na kraju cvatnje. U količini 0,5 l/ha na 1 m visine krošnje uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnje (10 ml/10 l vode na 1 m krošnje).

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 3 dana
trulež plodova
(Monilinia fructigena)
Primjena: Može se tretirati kad plodovi počnu dobivati boju ili najkasnije tri dana prije branja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 1500 l/ha (7 - 10 ml/10 l vode).

sušenje cvjetova i grančica
(Monilinia laxa)
Primjena: Može se tretirati kad plodovi počnu dobivati boju ili najkasnije tri dana prije branja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 1500 l/ha (7 - 10 ml/10 l vode).

Ribiz
(Ribes sp.)
Karenca: 7 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Može se tretirati: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Ogrozd
(Ribes uva-crispa)
Karenca: 7 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Može se tretirati prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: U količini 20 ml/10 l vode na 100 m2.

Kupina
(Rubus fruticosus)
Karenca: 7 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Može se tretirati prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: U količini 20 ml/10 l vode na 100 m2.

Malina
(Rubus idaeus)
Karenca: 7 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Može se tretirati: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Rajčica (na otvorenom)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Prvi puta kod visine biljaka do 50 cm u količini 1 l/ha (10 ml/10 l vode na 100 m2), drugi puta kod visine biljaka 50 do 125 cm u količini 1,5 l/ha (15 ml/10 l vode na 100 m2), treći puta kod visine biljaka iznad 125 cm u količini 2 l/ha (20 ml/10 l vode na 100 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: Prvi puta kod visine biljaka do 50 cm u količini 1 l/ha, drugi puta kod visine biljaka 50 do 125 cm u količini 1,5 l/ha, treći puta kod visine biljaka iznad 125 cm u količini 2 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Brusnica
(Vaccinium vitis-idaea)
Karenca: 7 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Može se tretirati prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: U količini 20 ml/10 l vode na 100 m2.

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 14 dana za stolne sorte grožđa
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Može se tretirati prije zatvaranja grozdova i u vrijeme mekšanja bobica vinove loze odnosno u početku sazriijevanja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 1000 l/ha (10-15 ml na 10 l vode).

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan za vinske sorte grožđa
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Može se tretirati prije zatvaranja grozdova i u vrijeme mekšanja bobica vinove loze odnosno u početku sazriijevanja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 1000 l/ha (10-15 ml na 10 l vode).

Ukrasno bilje (na otvorenom)
Karenca: Nije primjenjivo
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Ako su biljke visoke do 50 cm tretirati u količini 2l/ha, ako su biljke visoke 50-125 cm tretirati u količini 5 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u razmaku 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: U količini 20 ml/10 l vode na 100 m2.

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:
Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Primijeniti 1-2 puta u vrijeme cvatnje te 1-2 puta, dva tjedna prije branja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
paleži cvijeta i truleži ploda
(Monilia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Primijeniti 1-2 puta u vrijeme cvatnje te 1-2 puta, dva tjedna prije branja. Može se tretirati najviše četiri puta u vegetaciji,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Patlidžan
(Solanum melongena)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-800 l/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-14 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Tikvice
(Cucurbita pepo)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-800 l/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-14 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Salata
(Lactuca sativa)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: na salati (salata glavatica, ledenka, salata marula i dr.), u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: na salati (salata glavatica, ledenka, salata marula i dr.), u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Matovilac
(Valerianella locusta)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Endivija
(Cichorium endivia)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: na endiviji (divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata i dr.)u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: na endiviji (divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata i dr.)u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Vrtna grbica ili kres salata
(Lepidium sativum)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Barica
(Barbarea verna)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Rikola (Rukola)
(Eruca sativa)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: na rikoli (divlja rikola i dr.),u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: na rikoli (divlja rikola i dr.),u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Crna gorušica
(Brassica nigra)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Listovi i izdanci od krstašica
(Brassica spp.)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: na listovima i izdancima od krstašica (japanska gorušica i dr.), (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: na listovima i izdancima od krstašica (japanska gorušica i dr.), (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Krasuljica
(Anthriscus cerefolium)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Luk vlasac
(Allium schoenoprasum)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Celer listaš
(Apium graveolens var. secalium)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Peršin
(Petroselinum crispum ssp. crispum)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Kadulja
(Salvia officinalis)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Timijan
(Thymus vulgaris)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Bosiljak
(Ocimum basilicum)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Ružmarin
(Rosmarinus officinalis)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Lovor
(Laurus nobilis)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Estragon
(Artemisia dracunculus)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Grah mahunar (u zaštićenom)
(Phaseolus vulgaris)
Karenca: 3 dana
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Luk (na otvorenom)
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: 7 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana,
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
bijela trulež
(Sclerotium cepivorum)
Primjena: u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Kivi
(Actinidia deliciosa)
Karenca: 60 dana do potrošnje/konzumacije
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: u količini 120 ml/hl (12 ml u 10 l vode), nakon berbe plodova. Primjena se vrši prskanjem plodova ili uranjanjem u vodenu suspenziju. 60 dana nakon tretiranja smiju se plodovi kivija pustiti u potrošnju/konzumaciju.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
 

Ostale informacije