• UAN

UAN

Šifra artikla: 09664
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

UAN N30-TEKUĆE

-kompleksno srednje koncentrirano, tekuće dušično gnojivo
-zbog sadržaja sva tri oblika dušika (amidni, amonijski i nitratni), poljoprivrednim kulturama jedan je dio dostupan odmah, dok je veći dio dušika dostupan kroz
cijeli vegetacijski period biljke
-dušik mladim biljkama omogućuje ubrzani rast zelenog nadzemnog dijela,
povećava aktivnost fotosinteze u listovima, a samim time i prinos kulture
-bistra, bezbojna i zasićena otopina koja ne isparava i teško se ispire s lista i iz
tla
-miješa se sa pesticidima, mikroelementima i stimulatorima rasta
Primjena
-na svim tipovima tla
-u predsjetvenoj gnojidbi i u prihrani ratarskih kultura
-prskanjem žetvenih ostataka radi brže razgradnje organske tvari
u količini 100 - 150 l/ha u predsjetvenoj gnojidbi ratarskih kultura
u količini 50 - 100 l/ha u prihrani žitarica, uljane repice i travnjaka
u količini 100 -120 l/ha prskanjem po žetvenim ostacima
u prihrani poljoprivrednih kultura koristiti se razrijeđen sa vodom u omjeru 1:1 ili 1:3 do1:4
*količina gnojiva ovisit će o potrebi kulture, prirodnoj plodnosti tla (sadržaju humusa), očekivanom prinosu, stadiju razvoja i kondiciji kulture te vremenskim uvjetima
 

Ostale informacije